OBS Feiko Clock

OBS Feiko Clock

Terug naar Cluster 1 | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Sportlaan 10
9665 HT Oude Pekela

Telefoon
0597-613678

Email
obsfeikoclock@sooog.nl 

Website
http://www.feiko-clockschool.nl

Schoolcoördinator
Gerda Tepper
g.tepper@sooog.nl

Obs Feiko Clock, uw kind in bekwame handen

De Feiko Clockschool is een prettige, veilige en inspirerende school waar kinderen de kans krijgen zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. Het team bestaat uit gemotiveerde leerkrachten, die met trots hun vak uitoefenen.

Wij bieden o.a.:

  • Moderne lesmethoden
  • Een rustige en veilige school
  • Goede resultaten
  • Prima mogelijkheden m.b.t. voorschoolse opvang, overblijf en naschoolse opvang
  • Uitstekende parkeermogelijkheden

In  mei 2016 heeft de inspectie van het onderwijs onze school bezocht. Dit heeft geleid tot een goede beoordeling. Een stukje uit het inspectierapport:

O.B.S. Feiko Clock haalt mooie eindresultaten. In 2015 en 2016 presteren de leerlingen boven het landelijk gemiddelde en zelfs boven de bovengrens die de inspectie aanhoudt.

Hoge doelen stellen en deze ook halen, is een belangrijk kenmerk van de Feiko Clockschool. Deze bijzondere prestatie waardeert de inspectie daarom met een goed.

De leraren gebruiken een breed en passend aanbod. De methoden in de groepen 1-3 zijn recentelijk vernieuwd waardoor de school werkt met de nieuwste inzichten op het gebied van het leren lezen. De leeromgeving in de onderbouw is rijk en uitdagend, geheel passend bij het thema.

Het creëren van een positief en veilig schoolklimaat, zodat leerlingen optimaal kunnen leren, heeft continu de aandacht van het team. Ieder roemt het positieve klimaat in de school en is daar trots op. De inspectie waardeert zowel het pedagogische klimaat als de veiligheid met een goed.
Het team kenmerkt zich als zeer betrokken om samen het beste onderwijs te realiseren voor elk kind.

Proef de rust, sfeer en veiligheid. Kom kijken.