Bestuursverslag en jaarrekening 2017

Bestuursverslag en jaarrekening 2017

Bekijk ook

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling basisonderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling basisonderwijs
Deze meldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de landelijke standaard voor professionals. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet.