Bestuursverslag & jaarrekening

Vanuit onze gezamenlijke missie en visie werken we hard om onze ambities te verwezenlijken. Dit vanuit de overtuiging dat alle kinderen in Oost-Groningen onderwijs van hoge kwaliteit verdienen dat verzorgd wordt in een veilige en uitdagende omgeving. Alle kinderen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en we willen uit kinderen halen wat erin zit. Daar staan we voor. 
 
In de basis blijven we zorgen voor onderwijs van voldoende kwaliteit en brengen verbeteringen aan als het nodig is. We verantwoorden ons aan de omgeving en gaan verstandig om met het geld. Onze visie en speerpunten zijn herkenbaar in de plannen van de kindcentra. 
 
We bieden onze kindcentra de ruimte om mee te bewegen met wat de directe omgeving van hen vraagt. Dat houdt in dat er ruimte moet zijn voor veranderingen. Een kindcentrum kan bewegen naar een aangepast onderwijsconcept, naar thuisnabij onderwijs voor ieder kind, of de school kan zich ontplooien tot een volwaardig Integraal Kindcentrum (IKC). 
 
Voor alles wat we gaan doen, geldt dat we het samen gaan doen. We leren met elkaar leren, want we zijn één organisatie en samen staan we voor SOOOG


 Lees hier de SOOOG courant 2022, de publieksversie van het bestuursverslag.