De leerkracht is ziek, wat gebeurt er met mijn kind?

 

Helaas gebeurt het soms dat de leerkracht van uw kinderen ziek wordt. Gelukkig worden de kinderen de eerste dag niet naar huis gestuurd maar op school opgevangen. Door leerlingen (tijdelijk) over de andere groepen te verdelen, onderwijsassistenten en niet onderwijsgevende collega’s in te zetten kunnen we dit doen.

Soms is de leerkracht langer dan een dag ziek. Uiteraard wordt er veel moeite voor gedaan om voor vervanging te zorgen. Helaas lukt dit niet in alle gevallen door het tekort aan invalleerkrachten. Dan is uw kind vrij. De school zal zorgen dat dit zo spoedig mogelijk aan de ouders meegedeeld wordt.

Bij langdurige ziekte wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk een vaste invalleerkracht voor de klas te zetten. Dit geeft de meeste continuïteit voor het leerproces en het is voor de leerlingen het prettigst: het geeft rust en ze krijgen de gelegenheid om te wennen aan één persoon. Dit kan betekenen dat soms ook kinderen van andere groepen een dag thuis moeten blijven. Op deze manier wordt de pijn een beetje verdeeld. Omdat van tevoren vaak bekend is welke groep een dag thuisblijft, is het lesprogramma in de dagen voorafgaand aan de vrije dag al aangepast, zodat er geen achterstand zal ontstaan. Voor directie en leerkrachten heeft het vervangen van een zieke collega ook gevolgen voor de andere taken die zij vervullen. Het is een heel gepuzzel om én les te geven én die andere taken naar behoren te verrichten. Zolang er een tekort is aan vervangende leerkrachten, zal steeds geprobeerd worden de vervanging van een zieke leerkracht zo te regelen dat de kinderen er zo min mogelijk last van hebben. Immers: zij willen toch het liefst les van hun eigen juf of meester krijgen.

Voor meer informatie over de manier waarop de school van uw kinderen hiermee omgaat verwijzen wij naar de schoolspecifieke protocollen op de website van de school en naar de schoolgids van de desbetreffende school.