Vragen over kinderopvang (de noodopvang) kunt u stellen via opvang@sooog.nl

Governance; Code goed bestuurDe in 2010 op principes gebaseseerde Code Goed bestuur in het primailr onderwijs en de aanscherping daarvan in 2017 door de PO-Raad wordt door SOOOG onderschreven. Goed onderwijs vraagt  om goed bestuur; onderwijsorganisaties waar leraren, schoolleiders en bestuurders goed met elkaar samenwerken. Het bestuur creëert de ruimte en voorwaarden die de mensen in de school nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het bestuur waarborgt de ontwikkeling van de hele organisatie en zorgt ervoor dat intern iedereen hierbij betrokken is: bestuur, management, personeel, maar ook intern toezicht en de medezeggenschapsraad. Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, ondersteuners, schoolleiders en besturen. De Code Goed Bestuur heeft voor SOOOG een ‘ontwikkelkarakter’. Goed bestuur komt namelijk niet tot stand doordat besturen een code vaststellen, maar doordat zij ieder voor zich en gezamenlijk invulling geven aan de principes van de code en zo het bestuur verder professionaliseren.