Jaarverslag 2018 GMR

Dit jaarverslag van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van SOOOG is een samenvatting van de besproken (beleids-)onderwerpen in 2018. De GMR ziet het als een verantwoordelijke taak om te allen tijde op te komen voor zowel de belangen van de organisatie als voor die van de personeelsleden, de ouders en de kinderen.