Klachtenregeling

 

De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school wordt opgelost. Om de klager zo nodig bij te kunnen staan heeft SOOOG een externe vertrouwenspersoon. Alle informatie kunt u lezen in onze klachtenregeling, die u kunt downloaden.