Klachtenregeling

Als er op school een probleem is, praat u eerst met de leerkracht van uw kind. Als dat niet helpt maakt u een afspraak met de schoolcoördinator of de clusterdirecteur. Uiteindelijk kunt u het schoolbestuur benaderen.

Op een school gaan mensen intensief met elkaar om. Soms leidt dat tot botsingen en meningsverschillen. Vaak worden deze onderling weer bijgelegd. Een verschil van mening is helemaal niet erg. Als er maar over gespraat wordt met de mensen die erbij betrokken zijn.

Voor ouders is het eerste aanspreekpunt altijd de leerkracht. Komt u er samen niet uit dan kunt u de schoolcoördinator of clusterdirecteur benaderen. Lukt het dan nog steeds niet dan kunt u het schoolbestuur inschakelen. Op het bestuursbureau werkt een interne klachtencoördinator. Zij probeert samen met alle betrokkenen een oplossing te vinden.

De klachtenregeling van SOOOG kunt u op school inzien. Op school is ook een contactpersoon die u advies kan geven over wat u het beste kunt doen.

 

Veiligheidscoördinator

Op iedere SOOOG school is veiligheidsbeleid beschreven en vastgesteld. Bovendien heeft iedere school een eigen veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator is verbonden aan de school en is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt op het gebied van pesten. Ook coördineert hij of zij het anti-pestbeleid van de school.

 

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, pesten of geweld kan het moeilijk zijn om dat op school te zeggen. Wij hebben daarom voor onze scholen een vertrouwenspersoon beschikbaar , die niet verbonden is aan de school. Aan hem of haar kunt u in vertrouwen uw verhaal vertellen. Hij of zij geeft advies over wat u kunt doen. En als u dat wilt kan hij of zij u daarbij verder helpen.

 

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geestelijk of lichamelijk geweld kunt u ook melden bij het meldpunt Vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie). Daar krijgt u advies over wat er verder gebeurt met uw klacht.

 

Formele klacht

Als u een formele klacht in wilt dienen kan dat op twee manieren:

  1. U dient een klacht in bij het bestuur
  2. U dient een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie

De Landelijke Klachtencommissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan het schoolbestuur.

Een informatiefolder over de Landelijke Klachtencommissie vindt u op school, of op het bestuursbureau van SOOOG. De website van de Landelijke Klachtencommissie is: www.onderwijsgeschillen.nl.

 

Adressen

 

Schoolcontactpersoon

Kijk voor contactgegevens op de pagina van de school.

 

Postadres bestuur

SOOOG

Postbus 65

9670 AB WINSCHOTEN

Tel: 0597-453980

Website: www.sooog.nl

 

Externe vertrouwenspersoon

Buro Vertrouwenspersonen

Hobbemastraat 14

8932 LB LEEUWARDEN

Tel: 058-7440022

 

Landelijke Klachtencommissie

Onderwijsgeschillen,

t.a.v. LKC

Postbus 85191

3508 AD UTRECHT

Tel: 030-2809590

Website: www.onderwijsgeschillen.nl

 

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie

(Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geestelijk of lichamelijk geweld.)

0900 – 1113111 (lokaal tarief)

Het laatste nieuws

Actie in primair onderwijs Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs zijn teleurgesteld over het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet investeert i…
 
Lees het hele bericht
Scholen SOOOG actief met Bewegen en leren tegelijk dat is "Fit en Vaardig op school"(F&V) waarmee de scholen van SOOOG van start gaan. Het lesprogramma daagt kinderen uit …
 
Lees het hele bericht
SOOOG Scoort!! Basketbalclub Donar organiseert clinic voor leerkrachten van SOOOG ter voorbereiding op het (TOP)sportproject.
 
Lees het hele bericht
Wetenschap naar de regio Op jonge leeftijd kennis maken met wetenschap
 
Lees het hele bericht

Bekijk hieronder onze scholen