Klachtenregeling

Als er op school een probleem is, praat u eerst met de leerkracht van uw kind. Als dat niet helpt maakt u een afspraak met de schoolcoördinator of de clusterdirecteur. Uiteindelijk kunt u het schoolbestuur benaderen.

Op een school gaan mensen intensief met elkaar om. Soms leidt dat tot botsingen en meningsverschillen. Vaak worden deze onderling weer bijgelegd. Een verschil van mening is helemaal niet erg. Als er maar over gespraat wordt met de mensen die erbij betrokken zijn.

Voor ouders is het eerste aanspreekpunt altijd de leerkracht. Komt u er samen niet uit dan kunt u de schoolcoördinator of clusterdirecteur benaderen. Lukt het dan nog steeds niet dan kunt u het schoolbestuur inschakelen. Op het bestuursbureau werkt een interne klachtencoördinator. Zij probeert samen met alle betrokkenen een oplossing te vinden.

De klachtenregeling van SOOOG kunt u op school inzien. Op school is ook een contactpersoon die u advies kan geven over wat u het beste kunt doen.

 

Veiligheidscoördinator

Op iedere SOOOG school is veiligheidsbeleid beschreven en vastgesteld. Bovendien heeft iedere school een eigen veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator is verbonden aan de school en is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt op het gebied van pesten. Ook coördineert hij of zij het anti-pestbeleid van de school.

 

Vertrouwenspersoon

Als u een klacht heeft over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, pesten of geweld kan het moeilijk zijn om dat op school te zeggen. Wij hebben daarom voor onze scholen een vertrouwenspersoon beschikbaar , die niet verbonden is aan de school. Aan hem of haar kunt u in vertrouwen uw verhaal vertellen. Hij of zij geeft advies over wat u kunt doen. En als u dat wilt kan hij of zij u daarbij verder helpen.

 

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs

Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geestelijk of lichamelijk geweld kunt u ook melden bij het meldpunt Vertrouwensinspecteurs (Onderwijsinspectie). Daar krijgt u advies over wat er verder gebeurt met uw klacht.

 

Formele klacht

Als u een formele klacht in wilt dienen kan dat op twee manieren:

  1. U dient een klacht in bij het bestuur
  2. U dient een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie

De Landelijke Klachtencommissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan het schoolbestuur.

Een informatiefolder over de Landelijke Klachtencommissie vindt u op school, of op het bestuursbureau van SOOOG. De website van de Landelijke Klachtencommissie is: www.onderwijsgeschillen.nl.

 

Adressen

 

Schoolcontactpersoon

Kijk voor contactgegevens op de pagina van de school.

 

Postadres bestuur

SOOOG

Postbus 65

9670 AB WINSCHOTEN

Tel: 0597-453980

Website: www.sooog.nl

 

Externe vertrouwenspersoon

Buro Vertrouwenspersonen

Hobbemastraat 14

8932 LB LEEUWARDEN

Tel: 058-7440022

 

Landelijke Klachtencommissie

Onderwijsgeschillen,

t.a.v. LKC

Postbus 85191

3508 AD UTRECHT

Tel: 030-2809590

Website: www.onderwijsgeschillen.nl

 

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie

(Voor klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig geestelijk of lichamelijk geweld.)

0900 – 1113111 (lokaal tarief)

Het laatste nieuws

SOOOG heeft vat op de energierekening  Onderstaand item is geplaatst op de website van GreenDeal scholen:
 
Lees het hele bericht
Toptalent bij SOOOG en FC Groningen Op 23 mei is het (TOP)sportevent SOOOG en FC Groningen geweest. Het was een geslaagde afsluiting van het voetbaltraject dat SOOOG en FC Groningen same…
 
Lees het hele bericht
Bestuursverslag en jaarrekening 2016  Het afgelopen jaar hebben we als organisatie ons tienjarig jubileum gevierd. Het was wederom een enerverend jaar. Samen SOOOG: we zijn trots op …
 
Lees het hele bericht
PO in Actie   Het basisonderwijs gaat ons aan het hart. Wij vinden dat de medewerkers in het onderwijs een beter salaris verdienen en we met elkaar de werkd…
 
Lees het hele bericht

Bekijk hieronder onze scholen