Klokkenluidersregeling

De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand of een inbreuk op het Unierecht binnen SOOOG biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand of een inbreuk op Unierecht bestaat.