Bereikbaarheid bestuursbureau in de ZOMERVAKANTIE:
- Maandag 12 juli tot en met vrijdag 16 juli van 08.00 - 12.00 uur bereikbaar.
- Maandag 19 juli tot en met vrijdag 13 augustus gesloten.
- Maandag 16 augustus tot en met vrijdag 20 augustus van 08.00 - 12.00 uur bereikbaar.

Managementstatuut

Het College van Bestuur en het management van SOOOG werken volgens de ‘Code Goed Onderwijsbestuur PO’. Deze code is opgesteld door de PO Raad.
Conform artikel 31 van de Wet op het pirmair onderwijs (WPO) is het managementstatuut een nadere uitwerking van deze code. Het regelt de werkverhouding tussen het College van Bestuur en het management van SOOOG.