SOOOG heeft vacatures!  Interesse?  Klik hier.

In verband met de ZOMERVAKANTIE is de bereikbaarheid van het bestuursbureau aangepast:
- maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli bereikbaar van 08.00-12.00 uur;
- maandag 25 juli tot en met vrijdag 19 augustus gesloten;
- maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus bereikbaar van 08.00-12.00 uur.

Managementstatuut

Het College van Bestuur en het management van SOOOG werken volgens de ‘Code Goed Onderwijsbestuur PO’. Deze code is opgesteld door de PO Raad.
Conform artikel 31 van de Wet op het pirmair onderwijs (WPO) is het managementstatuut een nadere uitwerking van deze code. Het regelt de werkverhouding tussen het College van Bestuur en het management van SOOOG.