Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Op school komt het regelmatig voor dat leerlingen klagen over pijntjes die vaak te verhelpen zijn met eenvoudige middelen. Af en toe vragen ouders ons om hun kinderen medicijnen te geven die ze van de arts hebben gekregen. Een enkele keer worden medische handelingen van leerkrachten gevraagd. Zoals het geven van sondevoeding, een zetpil of een injectie.

Als scholen zulke dingen doen, nemen ze daarmee een verantwoordelijkheid. Voor leerkrachten kan dit lastig zijn, omdat ze hier vaak niet voor opgeleid zijn. Het gaat om de gezondheid van kinderen, dus het is heel belangrijk dat leerkrachten zorgvuldig handelen en ervoor zorgen dat ze precies weten wat ze moeten doen. Ook moeten leerkrachten weten dat zij, als ze fouten maken of zich vergissen, hiervoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. 

Hoe we op onze scholen met deze situaties omgaan staat in ons protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school dat u via onderstaande link kunt inzien.