Regeling Time-out, schorsing en verwijdering van leerlingen

Als een leerling geschorst wordt mag hij/zij tijdelijk niet meer op school komen. Zolang de schorsing duurt krijgt de leerling dus geen les meer.  Een schorsing duurt maximaal vijf schooldagen. Een leerling wordt geschorst bij ernstig wangedrag van de leerling of ouder(s)/verzorger(s). Bijvoorbeeld mishandeling, diefstal, of het steeds weer negeren van schoolregels. De school moet dan direct optreden en heeft tijd nodig om een oplossing te zoeken.

Een leerling van school sturen is heel ingrijpend en gebeurt niet zomaar. Het is een laatste redmiddel dat alleen wordt gebruikt bij ernstige verstoring van de rust of de veiligheid op school.