Strategisch beleidsplan 2015-2019 “Focus op wat groeien mag!” Er is een strategisch beleidsplan gemaakt voor de schooljaren 2015 tot 2019. Hierin staat wat we deze jaren willen bereiken en hoe we dat gaan doen.