SOOOG heeft vacatures!  Interesse?  Klik hier.

Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

Elk bestuur van scholen in Nederland wordt minstens één keer in de vier jaar onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs.

In 2017 is Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie concludeerde dat de onderwijskwaliteit op alle SOOOG scholen in de basis op orde is. De bevindingen van de Inspectie zijn te vinden in onderstaand rapport.

In 2020 heeft, in verband met de situatie rondom Covid19, een compact onderzoek plaatsgevonden bij Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG). Tijdens dit gesprek is geconcludeerd dat er geen indicaties van risico's zijn die een regulier vierjaarlijks onderzoek in schooljaar 2020-2021 noodzakelijk maken. 
Deze conclusie is te lezen in onderstaand rapport.