Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

Elk bestuur van scholen in Nederland wordt minstens één keer in de vier jaar onderzocht door de Onderwijsinspectie. In 2017 is het bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) bezocht. De inspectie van het Onderwijs concludeerde dat de onderwijskwaliteit op alle SOOOG scholen in de basis op orde is.