Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

Elk bestuur van scholen in Nederland wordt minstens één keer in de vier jaar onderzocht door de Inspectie van het Onderwijs.

In 2022 is Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft onze onderwijsorganisatie op alle kwaliteitsstandaarden de hoogste beoordeling toegekend.