Nieuws

Het onderwijs verzuipt in wet- en regelgeving

Het onderwijs verzuipt in wet- en regelgeving

Gepubliceerd op: 16-05-2018 Als het aan een visie en kaders ontbreekt, vliegt het alle kanten op en wordt het dweilen met de kraan open. Regeren is vooruit zien en anticiperen op de toekomst. Zonder visie dreigt het onderwijs te veranderen in een stuurloos en zinkend schip. Hieraan ontbreekt het en daarom blijven acties in het onderwijs in ons aller belang! Zie bijlage, mijn publicatie in het Onderwijsblad.
 
Opening bostheater op schoolplein SWS de Driesprong

Opening bostheater op schoolplein SWS de Driesprong

Gepubliceerd op: 16-03-2018 Het bostheater, gelegen aan het Ganzenpad, op het schoolplein van SWS de Driesprong is woensdag officieel geopend.
 
is het Passend Onderwijs ‘failliet’?

is het Passend Onderwijs ‘failliet’?

Gepubliceerd op: 17-02-2018 Elk kind een passende plek op een school, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs, dat ervoor moet zorgen dat elk kind het best uit zichzelf haalt. Scholen bieden extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Naar een gewone school als het kan, pas naar het speciaal onderwijs als echt intensieve begeleiding nodig is.  
 
Vakantierooster 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

Gepubliceerd op: 06-02-2018 Het vakantierooster 2018-2019 is opgesteld op basis van de wettelijke regelingen.
 
De leerkracht is ziek, wat gebeurt er met mijn kind?

De leerkracht is ziek, wat gebeurt er met mijn kind?

Gepubliceerd op: 05-02-2018 Helaas gebeurt het soms dat de leerkracht van uw kinderen ziek wordt. Gelukkig worden de kinderen de eerste dag niet naar huis gestuurd maar op school opgevangen. Door leerlingen (tijdelijk) over de andere groepen te verdelen, onderwijsassistenten en niet onderwijsgevende collega’s in te zetten kunnen we dit doen.
 
Vecht het onderwijs tegen de symptomen van een maatschappelijk probleem?

Vecht het onderwijs tegen de symptomen van een maatschappelijk probleem?

Gepubliceerd op: 04-02-2018 Al decennia lang ontbreekt het de overheid aan een duidelijke visie op onderwijs. Het huidige regeerakkoord is een opsomming van maatregelen. Diverse organisaties zijn - na het bestrijden van allerlei symptomen die daardoor ontstonden - op de fles gegaan. Containers vol publicaties zijn hierover geschreven. Veel adviesbureaus ontlenen hieraan hun bestaansrecht. 
 
SWS de Driesprong wint de regionale finale van Kern met Pit

SWS de Driesprong wint de regionale finale van Kern met Pit

Gepubliceerd op: 25-01-2018 Kern met Pit stimuleert buurtprojecten.
 
Het Integraal Kindcentrum in toekomstperspectief

Het Integraal Kindcentrum in toekomstperspectief

Gepubliceerd op: 11-01-2018 SOOOG en Kiwi hebben de intentie om de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang KiWi en SOOOG te willen verankeren op bestuurlijk niveau en op locatieniveau.
 
Scholen SOOOG "Fit en Vaardig"

Scholen SOOOG "Fit en Vaardig"

Gepubliceerd op: 09-11-2017 Bewegen en leren tegelijk dat is "Fit en Vaardig op school"(F&V) waarmee de scholen van SOOOG van start gaan. Het lesprogramma daagt kinderen uit tot bewegend leren en sluit naadloos aan op de belevingswereld van kinderen.
 
SOOOG en Scholierenacademie Rijksuniversiteit Groningen starten het project Studentbuddy Oost-Groningen

SOOOG en Scholierenacademie Rijksuniversiteit Groningen starten het project Studentbuddy Oost-Groningen

Gepubliceerd op: 05-09-2017 Om wetenschap en te techniek te stimuleren gaan  scholen van SOOOG deelnemen aan het project Studentbuddy Oost-Groningen van de Scholieren Academie van de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Opnieuw weer gediplomeerde schoolleiders bij SOOOG

Opnieuw weer gediplomeerde schoolleiders bij SOOOG

Gepubliceerd op: 13-07-2017   Op 12 juli j.l. hebben  ongeveer 40 kandidaten hun diploma schoolleider ontvangen. Voor de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs is van belang dat onderwijsorganisaties beschikken over deskundige en inspirerende schoolleiders.
 
Inspectie tevreden over SOOOG; we zijn op de goede weg!

Inspectie tevreden over SOOOG; we zijn op de goede weg!

Gepubliceerd op: 04-07-2017  Elk bestuur van scholen in Nederland wordt minstens één keer in de vier jaar onderzocht door de Onderwijsinspectie.
 
Ouderflyer

Ouderflyer

Gepubliceerd op: 03-07-2017   In onze ouderflyer “Samen naar School” leest u wie wij zijn en waarom ouders kiezen voor onze scholen. 
 
SOOOG heeft vat op de energierekening

SOOOG heeft vat op de energierekening

Gepubliceerd op: 16-06-2017  Onderstaand item is geplaatst op de website van GreenDeal scholen:
 
Naschools sportaanbod SOOOG en HvdSG van start gegaan

Naschools sportaanbod SOOOG en HvdSG van start gegaan

Gepubliceerd op: 03-05-2017 Op 9 mei is het officiële programma naschoolse sportactiviteiten van start gegaan in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen voor al haar leerlingen organiseert. De Winschoter Kunstrolschaats Club heeft deze middag lessen verzorgt.