Nieuws

De week van het openbaar onderwijs

De week van het openbaar onderwijs

Gepubliceerd op: 16-03-2018 De School!Week is de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
 
Opening bostheater op schoolplein SWS de Driesprong

Opening bostheater op schoolplein SWS de Driesprong

Gepubliceerd op: 16-03-2018 Het bostheater, gelegen aan het Ganzenpad, op het schoolplein van SWS de Driesprong is woensdag officieel geopend.
 
Openbaar Onderwijs met Karakter

Openbaar Onderwijs met Karakter

Gepubliceerd op: 12-03-2018 Op 21 maart aanstaande organiseren een aantal schoolbesturen uit de Groninger Ommelanden de Grote Openbaar Onderwijs met Karakterdag.  
 
Kinderopvang OBS Feiko Clock

Kinderopvang OBS Feiko Clock

Gepubliceerd op: 21-02-2018 Op woensdag 21 februari 2018 hebben KiWi en SOOOG een intentieverklaring getekend. Samen wordt een gezamenlijke visie ontwikkeld en onderzocht hoe de samenwerking eruit gaat zien. Medio 2018 zal dit duidelijk zijn.
 
is het Passend Onderwijs ‘failliet’?

is het Passend Onderwijs ‘failliet’?

Gepubliceerd op: 17-02-2018 Elk kind een passende plek op een school, die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs, dat ervoor moet zorgen dat elk kind het best uit zichzelf haalt. Scholen bieden extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen. Naar een gewone school als het kan, pas naar het speciaal onderwijs als echt intensieve begeleiding nodig is.  
 
SOOOG Magazine februari 2018

SOOOG Magazine februari 2018

Gepubliceerd op: 17-02-2018 Onderwijs kent verschillende aandachtsgebieden, vakgebieden, facetten, benaderingen, het is uiterst veelzijdig. Dat vraagt veel van de mensen die in het onderwijs werken. Je moet haast een duizendpoot zijn en veel interesses hebben. Maar het is gelijktijdig ook uitermate boeiend en geen moment hetzelfde. De afwisseling is groot en het is enorm stimulerend om te zien dat we met kinderen vorderingen kunnen maken in hun ontwikkeling. Iedere dag opnieuw zijn onze medewerkers bezig met diverse onderwerpen en onderdelen waarbinnen de ontwikkeling centraal staat. Verveling is niet aan de orde. Natuurlijk moet je het allemaal wel doen, het vraagt veel van je. Waardering is dan zeker op z’n plaats en zou ook altijd beter kunnen en moeten.
 
Vakantierooster 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

Gepubliceerd op: 06-02-2018 Het vakantierooster 2018-2019 is opgesteld op basis van de wettelijke regelingen.
 
De leerkracht is ziek, wat gebeurt er met mijn kind?

De leerkracht is ziek, wat gebeurt er met mijn kind?

Gepubliceerd op: 05-02-2018 Helaas gebeurt het soms dat de leerkracht van uw kinderen ziek wordt. Gelukkig worden de kinderen de eerste dag niet naar huis gestuurd maar op school opgevangen. Door leerlingen (tijdelijk) over de andere groepen te verdelen, onderwijsassistenten en niet onderwijsgevende collega’s in te zetten kunnen we dit doen.
 
Vecht het onderwijs tegen de symptomen van een maatschappelijk probleem?

Vecht het onderwijs tegen de symptomen van een maatschappelijk probleem?

Gepubliceerd op: 04-02-2018 Al decennia lang ontbreekt het de overheid aan een duidelijke visie op onderwijs. Het huidige regeerakkoord is een opsomming van maatregelen. Diverse organisaties zijn - na het bestrijden van allerlei symptomen die daardoor ontstonden - op de fles gegaan. Containers vol publicaties zijn hierover geschreven. Veel adviesbureaus ontlenen hieraan hun bestaansrecht. 
 
SWS de Driesprong wint de regionale finale van Kern met Pit

SWS de Driesprong wint de regionale finale van Kern met Pit

Gepubliceerd op: 25-01-2018 Kern met Pit stimuleert buurtprojecten.
 
Leerlingen obs Hendrik Wester krijgen les van Donar

Leerlingen obs Hendrik Wester krijgen les van Donar

Gepubliceerd op: 12-01-2018 De groepen 5 t/m 8 van obs Hendrik Wester hebben deze week een clinic basketbal gevolgd. Een aantal basketballers van Donar hebben de kinderen de beginselen van het basketbal geleerd. De enthousiaste basketballers hebben gezorgd voor een sportieve en leuke dag voor de kinderen.
 
Het Integraal Kindcentrum in toekomstperspectief

Het Integraal Kindcentrum in toekomstperspectief

Gepubliceerd op: 11-01-2018 SOOOG en Kiwi hebben de intentie om de samenwerking tussen Stichting Kinderopvang KiWi en SOOOG te willen verankeren op bestuurlijk niveau en op locatieniveau.
 
Nieuwsbrief ouders

Nieuwsbrief ouders

Gepubliceerd op: 20-12-2017 Tweemaal per jaar geeft SOOOG een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief informeren we ouders en ander belangstellenden over de actualiteiten en ontwikkelingen aangaande onze organisatie. Als bijlage bij dit bericht kun u de nieuwsbrief van december 2017 downloaden.  
 
SOOOG bedankt schoonmakers Synergon

SOOOG bedankt schoonmakers Synergon

Gepubliceerd op: 13-12-2017 Tijdens een kerstbijeenkomst van de afdeling schoonmaak van Synergon op 11 december jl. heeft Jaap Hansen de medewerkers bedankt voor hun inzet en toewijding waarmee de scholen dagelijks worden schoongemaakt. Als blijk van dank kregen de medewerkers een kleine attentie aangeboden.
 
Actie in primair onderwijs

Actie in primair onderwijs

Gepubliceerd op: 04-12-2017 Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs zijn teleurgesteld over het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet investeert in primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat.  
 
Scholen SOOOG "Fit en Vaardig"

Scholen SOOOG "Fit en Vaardig"

Gepubliceerd op: 09-11-2017 Bewegen en leren tegelijk dat is "Fit en Vaardig op school"(F&V) waarmee de scholen van SOOOG van start gaan. Het lesprogramma daagt kinderen uit tot bewegend leren en sluit naadloos aan op de belevingswereld van kinderen.
 
SOOOG Scoort!!

SOOOG Scoort!!

Gepubliceerd op: 13-10-2017 Basketbalclub Donar organiseert clinic voor leerkrachten van SOOOG ter voorbereiding op het (TOP)sportproject.
 
Wetenschap naar de regio

Wetenschap naar de regio

Gepubliceerd op: 12-10-2017 Op jonge leeftijd kennis maken met wetenschap
 
SOOOG Magazine oktober 2017

SOOOG Magazine oktober 2017

Gepubliceerd op: 12-10-2017 Beweging!Op school brengen kinderen de meeste tijd door.
 
Samenwerking Donar en SOOOG

Samenwerking Donar en SOOOG

Gepubliceerd op: 25-09-2017  SOOOG scoort met Donar!