In verband met de herfstvakantie is het bestuursbureau gesloten van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 25 oktober 2019.

Nieuws

SOOOG Magazine - 2e editie 2019

SOOOG Magazine - 2e editie 2019

Gepubliceerd op: 26-09-2019 In dit SOOOG Magazine wordt een aantal veranderingen in het onderwijs beschreven en gaan we weer in op het onderwijs van alledag. Zo leest u een artikel over het gewijzigde toetsbeleid, een landelijke verandering die ook op onze scholen wordt doorgevoerd. In deze uitgave ook veel aandacht voor verschillende vormen van BSO (Buitenschoolse opvang). Daarnaast een artikel over een pilot vanuit Sociaal Werk Oldambt binnen twee van onze scholen. En een artikel over de start van het kindcentrum op obs Feiko Clockschool te Oude Pekela.
 
Feiko Clockschool in Oude Pekela wordt Kindcentrum Feiko Clock

Feiko Clockschool in Oude Pekela wordt Kindcentrum Feiko Clock

Gepubliceerd op: 10-09-2019 Op 12 september 2019 om 11.00 uur vindt de feestelijke opening van het Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela plaats. Op dat moment wordt het nieuwe bord met logo onthuld. De genodigden worden daarna door de feestvierende kinderen rondgeleid in het Kindcentrum. 
 
Opnieuw gediplomeerde schoolleiders bij SOOOG

Opnieuw gediplomeerde schoolleiders bij SOOOG

Gepubliceerd op: 23-08-2019 SOOOG biedt veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het voor de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs van belang dat onderwijsorganisaties beschikken over deskundige en inspirerende schoolleiders. SOOOG is er dan ook trots op dat het aantal gediplomeerde schoolleiders wederom uitgebreid is. 
 
(TOP)sportproject tussen SOOOG en atletiekvereniging Aquilo

(TOP)sportproject tussen SOOOG en atletiekvereniging Aquilo

Gepubliceerd op: 23-08-2019 Na mooie samenwerkingen met FC Groningen, Donar en Lycurgus heeft SOOOG voor dit schooljaar de sportieve samenwerking gezocht met atletiekvereniging Aquilo (AV Aquilo) uit Winschoten. Het doel van deze samenwerking is de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 opnieuw een (TOP)sportbeleving te bieden. Deze keer staat atletiek centraal. 
 
SOOOG Courant

SOOOG Courant

Gepubliceerd op: 04-07-2019 SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Daarin staat bijvoorbeeld welk beleid het afgelopen jaar is gevoerd, hoe geld binnen de stichting is gebruikt en wat voor investeringen de stichting de komende jaren wil doen. Ook staat er in hoe de stichting in elkaar zit, wat de belangrijkste activiteiten zijn en hoe het er financieel voor staat. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag van2018. Alle belangrijke informatie staat er in, op een prettige manier verteld.
 
SOOOG zet belangrijke stap richting Integrale Kindcentra

SOOOG zet belangrijke stap richting Integrale Kindcentra

Gepubliceerd op: 27-06-2019 In het nieuwe strategisch beleid van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG), daagt de stichting haar scholen uit de komende jaren hun onderwijsconcept en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt te evalueren en waar nodig anders te organiseren.
 
'Ruimte voor morgen'! - Strategisch beleid SOOOG 2019 - 2023

'Ruimte voor morgen'! - Strategisch beleid SOOOG 2019 - 2023

Gepubliceerd op: 26-06-2019 In deze brochure vindt u een beknopte versie van ons nieuwe strategische beleid ‘Ruimte voor morgen!’ We blikken terug op de afgelopen vier jaar, laten zien waar we voor staan en op welke vijf focuspunten wij ons de komende beleidsperiode zullen richten.
 
Ouderfolder

Ouderfolder

Gepubliceerd op: 26-06-2019 In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch beleid ‘Ruimte voor morgen!’ Iedere vier jaar kijken wij als organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen behaald. Onze mensen zetten zich volledig in om het uiterste uit kinderen te halen, werken in hechte teams samen en zijn trots op hun school. We zijn financieel gezond en de onderwijskwaliteit is op al onze scholen op orde.
 
Anders organiseren van onderwijs; het lerarentekort als kans?

Anders organiseren van onderwijs; het lerarentekort als kans?

Gepubliceerd op: 05-04-2019 SOOOG heeft in haar nieuwe strategische beleidsplan "Ruimte voor Morgen" opgenomen dat ze scholen uitdaagt de komende jaren hun onderwijsconcept en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt te evalueren en waar nodig en kan, te (her)ijken op maatschappelijke ontwikkelingen, wensen van uit de samenleving, omgeving, leerlingenpopulatie etc. 
 
Vakantieoverzicht 2019-2020

Vakantieoverzicht 2019-2020

Gepubliceerd op: 21-03-2019 Het vakantierooster 2019-2020 is opgesteld op basis van de wettelijke regelingen.