Nieuws

Feiko Clockschool in Oude Pekela wordt Kindcentrum Feiko Clock

Feiko Clockschool in Oude Pekela wordt Kindcentrum Feiko Clock

Gepubliceerd op: 10-09-2019 Op 12 september 2019 om 11.00 uur vindt de feestelijke opening van het Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela plaats. Op dat moment wordt het nieuwe bord met logo onthuld. De genodigden worden daarna door de feestvierende kinderen rondgeleid in het Kindcentrum. 
 
Opnieuw gediplomeerde schoolleiders bij SOOOG

Opnieuw gediplomeerde schoolleiders bij SOOOG

Gepubliceerd op: 23-08-2019 SOOOG biedt veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het voor de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs van belang dat onderwijsorganisaties beschikken over deskundige en inspirerende schoolleiders. SOOOG is er dan ook trots op dat het aantal gediplomeerde schoolleiders wederom uitgebreid is. 
 
(TOP)sportproject tussen SOOOG en atletiekvereniging Aquilo

(TOP)sportproject tussen SOOOG en atletiekvereniging Aquilo

Gepubliceerd op: 23-08-2019 Na mooie samenwerkingen met FC Groningen, Donar en Lycurgus heeft SOOOG voor dit schooljaar de sportieve samenwerking gezocht met atletiekvereniging Aquilo (AV Aquilo) uit Winschoten. Het doel van deze samenwerking is de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 opnieuw een (TOP)sportbeleving te bieden. Deze keer staat atletiek centraal. 
 
SOOOG Courant

SOOOG Courant

Gepubliceerd op: 04-07-2019 SOOOG vindt goede communicatie heel belangrijk. Ieder jaar schrijft het bestuur van SOOOG een bestuursverslag. Daarin staat bijvoorbeeld welk beleid het afgelopen jaar is gevoerd, hoe geld binnen de stichting is gebruikt en wat voor investeringen de stichting de komende jaren wil doen. Ook staat er in hoe de stichting in elkaar zit, wat de belangrijkste activiteiten zijn en hoe het er financieel voor staat. Het bestuur legt met het bestuursverslag verantwoording af. Deze krant is een publieksversie van het bestuursverslag van2018. Alle belangrijke informatie staat er in, op een prettige manier verteld.
 
SOOOG zet belangrijke stap richting Integrale Kindcentra

SOOOG zet belangrijke stap richting Integrale Kindcentra

Gepubliceerd op: 27-06-2019 In het nieuwe strategisch beleid van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG), daagt de stichting haar scholen uit de komende jaren hun onderwijsconcept en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt te evalueren en waar nodig anders te organiseren.
 
'Ruimte voor morgen'! - Strategisch beleid SOOOG 2019 - 2023

'Ruimte voor morgen'! - Strategisch beleid SOOOG 2019 - 2023

Gepubliceerd op: 26-06-2019 In deze brochure vindt u een beknopte versie van ons nieuwe strategische beleid ‘Ruimte voor morgen!’ We blikken terug op de afgelopen vier jaar, laten zien waar we voor staan en op welke vijf focuspunten wij ons de komende beleidsperiode zullen richten.
 
Ouderfolder

Ouderfolder

Gepubliceerd op: 26-06-2019 In deze folder informeren wij u over ons nieuwe strategisch beleid ‘Ruimte voor morgen!’ Iedere vier jaar kijken wij als organisatie naar wat we bereikt hebben de afgelopen periode en naar wat we de komende jaren willen bereiken. De afgelopen vier jaar hebben we veel van onze doelen behaald. Onze mensen zetten zich volledig in om het uiterste uit kinderen te halen, werken in hechte teams samen en zijn trots op hun school. We zijn financieel gezond en de onderwijskwaliteit is op al onze scholen op orde.
 
Anders organiseren van onderwijs; het lerarentekort als kans?

Anders organiseren van onderwijs; het lerarentekort als kans?

Gepubliceerd op: 05-04-2019 SOOOG heeft in haar nieuwe strategische beleidsplan "Ruimte voor Morgen" opgenomen dat ze scholen uitdaagt de komende jaren hun onderwijsconcept en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt te evalueren en waar nodig en kan, te (her)ijken op maatschappelijke ontwikkelingen, wensen van uit de samenleving, omgeving, leerlingenpopulatie etc. 
 
Vakantieoverzicht 2019-2020

Vakantieoverzicht 2019-2020

Gepubliceerd op: 21-03-2019 Het vakantierooster 2019-2020 is opgesteld op basis van de wettelijke regelingen.
 
SOOOG samen één voor beter onderwijs!

SOOOG samen één voor beter onderwijs!

Gepubliceerd op: 16-03-2019 Op 15 maart jl. waren onze scholen gesloten. We hebben ons - samen met veel collega’s - landelijk en regionaal sterk gemaakt voor goed onderwijs. Ons bestuur ondersteunt onze acties van harte. Samen zijn we één voor beter onderwijs! We hebben in Den Haag, de regio of op school aandacht gevraagd voor goed onderwijs. Onze kinderen en het onderwijspersoneel hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs is het hart van onze samenleving en zonder goed onderwijs geen florerende maatschappij.   
 
Leerkrachten maken het verschil bij SOOOG

Leerkrachten maken het verschil bij SOOOG

Gepubliceerd op: 04-03-2019 Wat doen jij? Ik ben leerkracht. Leerkracht dat is toch geen beroep maar een roeping? Nee hoor dat is ook een beroep.   
 
SOOOG Magazine 1e editie 2019

SOOOG Magazine 1e editie 2019

Gepubliceerd op: 09-02-2019 De uitdaging van de verandering Binnen het onderwijs zijn we elke dag bezig met ontwikkelen. Ontwikkelen gericht op de toekomst van onze leerlingen. We ontkomen er niet aan om hierbij onze focus continu te richten op de toekomst. We zien dat onze maatschappij volop in beweging is en verandert. Wat vragen deze veranderingen van ons? Van ons als leerkracht, school, organisatie, regio en Nederland? Hoe bereiden wij ons goed voor en zorgen wij dat onze leerlingen optimaal en volwaardig kunnen blijven deelnemen aan de toekomstige samenleving? Wat hebben zij daarvoor nodig aan vaardigheden en kennis? Hoe kunnen we dat het beste vormgeven? 
 
(TOP)sporttraject tussen SOOOG en Abiant Lycurgus

(TOP)sporttraject tussen SOOOG en Abiant Lycurgus

Gepubliceerd op: 08-02-2019 Na FC Groningen en Donar heeft SOOOG dit schooljaar de sportieve samenwerking gezocht met Abiant Lycurgus. Het doel van onze samenwerking is onze leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 wederom een (TOP)sportbeleving te bieden. Dit schooljaar staat volleybal centraal. 
 
Multifunctionele ruimte in Obs Oosterschool

Multifunctionele ruimte in Obs Oosterschool

Gepubliceerd op: 02-02-2019 Op 1 februari jl. heeft gedeputeerde Henk Staghouwer het nieuwe multifunctionele ruimte van Obs Oosterschool in Bellingwolde geopend. Samen met 4 leerlingen werd de met papier afgesloten doorgang geopend. 
 
Nieuwsbrief ouders

Nieuwsbrief ouders

Gepubliceerd op: 19-12-2018 Tweemaal per jaar geeft SOOOG een nieuwsbrief voor ouders uit. In deze nieuwsbrief informeren we ouders en ander belangstellenden over de actualiteiten en ontwikkelingen aangaande onze organisatie. Als bijlage bij dit bericht kun u de nieuwsbrief van december 2018 downloaden.
 
Hét professionaliseringsevent “SOOOG maakt het verschil!” groot succes.

Hét professionaliseringsevent “SOOOG maakt het verschil!” groot succes.

Gepubliceerd op: 08-11-2018 Afgelopen dinsdag 6 november organiseerde Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen voor al haar werknemers en genodigden een inspirerende dag over toekomstgericht lesgeven. Bezoekers kregen van zeven bekende sprekers een kijkje in de toekomst van onderwijsland.  Het was volle bak in Cultuurhuis de Klinker, waar zo’n 400 medewerkers en nauw betrokkenen  een nspiratiedag bijwoonden over toekomstgericht lesgeven. Onder de zeven prominente sprekers waren onder andere Peter Heerschop, Sjef Drummen, Alexander Klöpping, Maarten Steinbuch en Ben Woldring.
 
OBS de Linde nu ‘fris en duurzaam’!

OBS de Linde nu ‘fris en duurzaam’!

Gepubliceerd op: 13-09-2018 In de zomervakantie is door 8 bedrijven uit de regio ontzettend hard gewerkt om van obs De Linde in Nieuwe Pekela een ‘frisse en duurzame’ school te maken. In korte tijd is de school voorzien energiezuinige klimaatkasten, LED verlichting, nieuwe plafonds, nieuwe vloeren, extra isolatie en zijn er kleinschalige inpandige verbouwingen uitgevoerd. Vervolgens zijn op het dak zonnepanelen geplaatst waarmee de school voor een groot deel voorziet in haar eigen energiebehoefte.
 
Twee schoolcoördinatoren nu gediplomeerd schoolleider!

Twee schoolcoördinatoren nu gediplomeerd schoolleider!

Gepubliceerd op: 10-07-2018 Op 7 juli jl. hebben once collega’s Diana Bos en Linda de Jonge de volledige schoolleidersopleiding succesvol afgerond.
 
SOOOG en Integrale Kindcentra (IKC’s)

SOOOG en Integrale Kindcentra (IKC’s)

Gepubliceerd op: 02-07-2018 Zoals u misschien weet willen wij - SOOOG -onze scholen graag door ontwikkelen tot integrale kindcentra (IKC’s). Wij proberen dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Regelmatig krijgen we vragen over onze plannen. Wat zijn integrale kindcentra? Waarom willen wij dit? Hoe geven wij dit vorm en wat zijn de stappen die we gaan zetten? In deze nieuwsbrief leggen we u graag alles uit.
 
SOOOG Courant 2017

SOOOG Courant 2017

Gepubliceerd op: 02-07-2018 Jaarlijks maken we een SOOOG Courant waarin u de essentie van ons jaarverslag kan lezen. Zo hebben we ook over 2017 een SOOOG Courant samengesteld die u hieronder kunt downloaden. Het volledige jaarverslag vindt u op deze website onder "Informatie" .