In verband met Pinksteren is het bestuursbureau gesloten op maandag 1 juni 

Anders organiseren van onderwijs; het lerarentekort als kans?

Anders organiseren van onderwijs; het lerarentekort als kans?

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

SOOOG heeft in haar nieuwe strategische beleidsplan "Ruimte voor Morgen" opgenomen dat ze scholen uitdaagt de komende jaren hun onderwijsconcept en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt te evalueren en waar nodig en kan, te (her)ijken op maatschappelijke ontwikkelingen, wensen van uit de samenleving, omgeving, leerlingenpopulatie etc. 

Tegen de achtergrond van het lerarentekort, maatschappelijke ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving wordt het steeds belangrijker om het onderwijs anders te gaan organiseren. Natuurlijk moet we nadenken over wat te doen tegen het lerarentekort. We kunnen met (ver)korte opleidingsprogramma’s nieuwe leerkrachten klaar stomen voor het vak. In welke mate dat de kwaliteit onder druk gaat zetten, gaan we de komende jaren ervaren. We kunnen het lerarentekort ook vertalen in ruimte en kansen. Maatschappelijke ontwikkelingen en wensen vanuit de samenleving vragen om meerdere omderwijsconcepten en andere vormgevingen van onderwijs en opvang op scholen in dorpen en wijken. Hoe kunnen we onderwijs en opvang ‘slim’ anders gaan organiseren zodanig dat we het beste uit kinderen en onszelf naar boven halen? Hoe brengen we talenten van leerlingen en medewerkers tot ontwikkeling. Hoe laten weonderwijsprofessionals die dingen doen, die er toe doen waar ze goed in zijn en kunnen excelleren. Allerlei specifieke situaties kunnen aanleiding zijn om het onderwijs, opvang en zorg anders te organiseren. De gekozen oplossingen kunnen ook divers zijn, zoals gemengde leeftijdsgroepen, multidisciplinaire teams of flexibele onderwijstijden. Zo’n oplossing vraagt ook een andere manier van werken van het schoolteam: meer aandacht voor de doorgaande leerlijn van 0 tot 14 jaar, meer aandacht voor onderlinge samenwerking bijvoorbeeld, of gedeelde verantwoordelijkheid en professionele ontwikkeling. Onderstaande link verwijst naar de website van het Arbeidsmark Platform waarin alle aspecten van het anders organiseren aan bod komen met praktijkvoorbeelden van verschillende scholen. 

 

 

Anders organiseren van onderwijs

Bekijk ook

Ouderbrief inzake gedeeltelijke opening scholen

Ouderbrief inzake gedeeltelijke opening scholen
Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 is bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 11 mei aanstaande gedeeltelijk opengaan. Alle schoolteams werken momenteel uit hoe het onderwijs het beste voor de eigen school vorm kan worden gegeven. Het zal per school maatwerk betekenen en iedere school heeft de ruimte om de best passende oplossingen te zoeken.

Ouderbrief inzake sluiting van de scholen tot en met de meivakantie

Ouderbrief inzake sluiting van de scholen tot en met de meivakantie
Gisteravond werd duidelijk dat het kabinet heeft besloten om de sluiting van scholen in ieder geval te laten voortduren tot en met de meivakantie. Dit betekent dat leerlingen van onze scholen tot en met de meivakantie geen les meer krijgen op school. De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit betekent voor onze scholen na de meivakantie.

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie
Een 11 tal organisaties, waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, heeft de handen ineen geslagen om, via een grootschalige en langdurige aanpak, kinderen gelijke kansen te geven, gezond te laten opgroeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Het betreft een plan voor een periode van 20 jaar, een generatie lang investeren in de toekomst van Groningen!