GMR jaarverslag 2017

GMR jaarverslag 2017

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

Het jaarverslag van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van SOOOG is een samenvatting van de besproken (beleids-)onderwerpen in 2017. De GMR ziet het als een verantwoordelijke taak om te allen tijde op te komen voor zowel de belangen van de organisatie, als die van de personeelsleden, de ouders en de kinderen.