Het bestuursbureau kent op dit moment een beperkte personele bezetting. Wel zijn alle medewerkers telefonisch en per mail bereikbaar.

Mocht u vragen hebben over kinderopvang, dan kunt u terecht bij de directeur en/of schoolcoördinator van de school van uw zoon of dochter.

'Ruimte voor morgen'! - Strategisch beleid SOOOG 2019 - 2023

'Ruimte voor morgen'! - Strategisch beleid SOOOG 2019 - 2023

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

In deze brochure vindt u een beknopte versie van ons nieuwe strategische beleid ‘Ruimte voor morgen!’ We blikken terug op de afgelopen vier jaar, laten zien waar we voor staan en op welke vijf focuspunten wij ons de komende beleidsperiode zullen richten.