SOOOG COURANT

SOOOG COURANT

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

Goede communicatie is belangrijk. Daarom schrijft het bestuur van SOOOG ieder jaar een bestuursverslag. Het bestuur legt met dat verslag verantwoording af. De SOOOG Courant is de publieksversie van dit bestuursverslag waarin alle informatie op een prettig leesbare manier wordt verteld.

 

 

In de SOOOG Courant leest u alles over bijvoorbeeld het gevoerde beleid in het afgelopen jaar, hoe geld binnen de stichting is gebruikt en wat voor investeringen de stichting de komende jaren wil doen. Ook staat erin hoe de stichting in elkaar zit, wat de belangrijkste activiteiten zijn en hoe het er financieel voor staat.


We zijn er trots op aan u de SOOOG Courant 2020 te kunnen presenteren. De Courant is hier te lezen.

 

Bekijk ook

Nieuwsbrief ouder(s) en verzorger(s) - december 2022

Nieuwsbrief ouder(s) en verzorger(s) - december 2022
Het einde van het schooljaar nadert alweer, en voor ons in dit geval ook bijna het einde van een strategisch beleidsperiode. In dit schooljaar kijken we terug en kijken we vooruit.

Kindcentrum Houwingaham

Kindcentrum Houwingaham
Minister Bruins Slot ziet met eigen ogen hoe kindcentrum Houwingaham in Bad Nieuwschans volop in beweging is.