SOOOG en Scholierenacademie Rijksuniversiteit Groningen starten het project Studentbuddy Oost-Groningen

SOOOG en Scholierenacademie Rijksuniversiteit Groningen starten het project Studentbuddy Oost-Groningen

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

Om wetenschap en te techniek te stimuleren gaan  scholen van SOOOG deelnemen aan het project Studentbuddy Oost-Groningen van de Scholieren Academie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het project  laat  bovenbouwleerlingen (groep 7/8) uit krimpregio’s op een toegankelijke manier kennis maken met wetenschap en de rol die de universiteit daarin speelt. Het doel hiervan is om kinderen, die vanuit hun thuissituatie niet zo snel in aanraking komen wetenschap, te inspireren voor wetenschap. Het project bestaat uit één gastles over wetenschap op de school en een bezoek aan de Rijksuniversiteit in Groningen, met onder andere een bezoek aan het Universiteitsmuseum en een optionele verwerkingsles. Zowel de gastles als het bezoek aan de universiteit worden verzorgd en begeleid door een ‘Studentbuddy’. Een 'Studentbuddy' is een student uit verschillende  studierichtingen, die zowel op school als op de universiteit de kinderen met zijn eigen vak en de universiteit laat kennis maken. 

In september-oktober wordt er met elke deelnemende school een planning gemaakt: wanneer de gastles en het dagbezoek kunnen plaatsvinden. Hierbij kunnen scholen eventueel aangeven of ze een voorkeur hebben voor een specifiek onderwerp, wat bijvoorbeeld kan aansluiten bij bestaande lesstof of een projectweek. Naast de gastles wordt tijdens het gesprek besproken of de groep wil deelnemen aan een regionale Kinderuniversiteit of een bezoek wil krijgen van het mobiel planetarium.

Programma

Dag 1: Introductieles (1-1,5 uur) Op deze dag verzorgt een student van de Rijksuniversiteit Groningen als ‘studentbuddy’ een les over wetenschap in de klas op school. 

  • Introductie: voorstellen van de student en aan de leerlingen vragen of ze weten wat wetenschap is en wat er aan de universiteit gebeurt. Wat is wetenschap? En wat voor soorten wetenschap bestaan er? Wat voor rol speelt de universiteit hierin? De student doet dit zowel mondeling als door het gebruiken van beeldmateriaal.
  • Kern van de les over het wetenschapsgebied van de student: de studentbuddy vertelt en illustreert wat hij of zij zelf voor onderzoek doet. Uitgangspunt is dat het om een interactieve les gaat, waarbij de student de koppeling maakt tussen wetenschap en de belevingswereld van de leerlingen, waarbij de leerlingen ook vooral worden gestimuleerd om zelf vragen te stellen.
  • Uitleg bezoekdag: de studentbuddy legt aan de leerlingen uit wat ze gaan doen op de bezoekdag.

Dag 2: Bezoek aan de Universiteit (dagdeel, ochtend) Op de tweede dag bezoekt de klas de Rijksuniversiteit Groningen. Deze ochtend draait erom dat de leerlingen in het echt gaan zien hoe de universiteit eruit ziet en hoe wetenschap daar in zijn werk gaat. 

Optioneel: verwerking op school

- Wetenschapsposter maken: de leerlingen maken - net als echte wetenschappers - zelf een poster over een onderwerp waar ze zelf onderzoek naar zouden willen doen. - Presentaties posters: de leerlingen presenteren hun poster voor de klas.

Optioneel: deelname aan een Kinderuniversiteit in de regio

Onderzoek vindt niet alleen op de universiteit plaats. Socioloog René Veenstra ging juist naar Oost-Groningen om daar onderzoek te doen naar pesten en hoe je dat het beste kunt voorkomen. René Veenstra en zijn onderzoeksgroep verzorgen in het voorjaar 2018 een aantal speciale Kinderuniversiteiten over dit onderzoek. Deze Kinderuniversiteiten vinden plaats op locaties in Oost Groningen. 

Optioneel: bezoek Mobiel planetarium 

Het mobiele planetarium is een opblaasbare koepel waarin aan de binnenkant interactieve films worden geprojecteerd van de sterrenhemel en al het moois in het heelal. Onder leiding van een student (sterrenkunde) reizen de leerlingen door het heelal. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oldambt en de provincie Groningen. Voor de scholen zijn er geen kosten aan verbonden. De scholen dragen zelf zorg voor het vervoer.