SOOOG samen één voor beter onderwijs!

SOOOG samen één voor beter onderwijs!

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

Op 15 maart jl. waren onze scholen gesloten. We hebben ons - samen met veel collega’s - landelijk en regionaal sterk gemaakt voor goed onderwijs. Ons bestuur ondersteunt onze acties van harte. Samen zijn we één voor beter onderwijs! We hebben in Den Haag, de regio of op school aandacht gevraagd voor goed onderwijs. Onze kinderen en het onderwijspersoneel hebben recht op goed onderwijs. Onderwijs is het hart van onze samenleving en zonder goed onderwijs geen florerende maatschappij. 

 

Het is belangrijk dat er serieus in onderwijs wordt geïnvesteerd omdat het met forse en urgente problemen kampt. Geen pleisters plakken of ‘lapmiddelen’  maar daadwerkelijk investeren. Het lerarentekort wordt alleen maar groter omdat het werken in onderwijs niet de beloning en waardering krijgt die het verdient. Leerlingen en het onderwijspersoneel zijn hiervan de dupe. 

Het begint met een eerlijk salaris voor alle werknemers in het primair onderwijs en een evenwichtig en goed te hanteren werkdruk. Ook kan  oppotten van geld door besturen voor toekomstige risico’s en onvoorziene uitgaven worden voorkomen als het onderwijs een eerlijke en marktconforme bekostiging krijgt. Een eerlijke bekostiging voor materiële instandhouding, onderwijsachterstandsmiddelen, betere voorzieningen in de klas (bijv. ondersteuning en ICT-voorzieningen) etc. etc.