In verband met Pinksteren is het bestuursbureau gesloten op maandag 1 juni 

SOOOG zet belangrijke stap richting Integrale Kindcentra

SOOOG zet belangrijke stap richting Integrale Kindcentra

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

In het nieuwe strategisch beleid van Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG), daagt de stichting haar scholen uit de komende jaren hun onderwijsconcept en de wijze waarop het onderwijs vorm krijgt te evalueren en waar nodig anders te organiseren.

Opleiden van medewerkers is daarbij van cruciaal belang. Inmiddels hebben twintig collega’s de opleiding “leidinggevende Integraal Kindcentrum (IKC)” met een officieel diploma afgesloten. De scholing, verzorgd door Katholieke Pabo Zwolle, is door de SOOOG Academie incompany aangeboden.

In een IKC werkt een team van verschillende professionals samen. Het doel is kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving in doorlopende leer- en ontwikkellijnen hun talenten te laten ontwikkelen en goed voor te bereiden op de toekomst.
Kenmerken van een IKC zijn: één organisatie, één leidinggevende, één loket voor vragen van ouders, één multidisciplinair team dat werkt vanuit één pedagogische, didactische visie. Een IKC biedt een totaalpakket op het gebied van educatie, opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn en vrije tijd.

De feestelijke afsluiting van de opleiding en het uitreiken van de diploma’s heeft plaatsgevonden op 26 juni 2019.

Bekijk ook

Ouderbrief inzake gedeeltelijke opening scholen

Ouderbrief inzake gedeeltelijke opening scholen
Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 is bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 11 mei aanstaande gedeeltelijk opengaan. Alle schoolteams werken momenteel uit hoe het onderwijs het beste voor de eigen school vorm kan worden gegeven. Het zal per school maatwerk betekenen en iedere school heeft de ruimte om de best passende oplossingen te zoeken.

Ouderbrief inzake sluiting van de scholen tot en met de meivakantie

Ouderbrief inzake sluiting van de scholen tot en met de meivakantie
Gisteravond werd duidelijk dat het kabinet heeft besloten om de sluiting van scholen in ieder geval te laten voortduren tot en met de meivakantie. Dit betekent dat leerlingen van onze scholen tot en met de meivakantie geen les meer krijgen op school. De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit betekent voor onze scholen na de meivakantie.

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie

Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie
Een 11 tal organisaties, waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, heeft de handen ineen geslagen om, via een grootschalige en langdurige aanpak, kinderen gelijke kansen te geven, gezond te laten opgroeien en meer perspectief te bieden op een kansrijke toekomst. Het betreft een plan voor een periode van 20 jaar, een generatie lang investeren in de toekomst van Groningen!