Het bestuursbureau kent op dit moment een beperkte personele bezetting. Wel zijn alle medewerkers telefonisch en per mail bereikbaar.

Mocht u vragen hebben over kinderopvang, dan kunt u terecht bij de directeur en/of schoolcoördinator van de school van uw zoon of dochter.

Vakantieoverzicht 2020 - 2021

Vakantieoverzicht 2020 - 2021

Terug naar Nieuws | Gepubliceerd op:

De vakanties voor 2020 - 2021 zijn bekend. 

Het vakantierooster 2020 - 2021 is opgesteld op basis van wettelijke regelingen.