OBS de Noordkaap

OBS de Noordkaap

Terug naar Cluster 1 | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Huningaweg 8
9682 PB Oostwold

Telefoon
0597-552121

Email
obsdenoordkaap@sooog.nl

Website
www.obsdenoordkaap.nl

Schoolcoördinator
Jan Paul Siebelink
jp.siebelink@sooog.nl

 

De school ligt in het dorp Oostwold, aan het Oldambtmeer. De meeste kinderen komen uit Oostwold en Midwolda. De school is in 2011 nieuw gebouwd en we zitten samen met een voorschoolse opvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, een christelijke school en ons bestuur in een multifunctioneel gebouw. De school heeft acht lokalen en een kleuterspeellokaal. Twee kleutergroepen op de benedenverdieping en de overige groepen boven. Rond de school ligt een ruim plein waar de kinderen zich kunnen uitleven. Ook staat naast de school een grote sporthal en een school-/heemtuin. De school heeft een betrokken ouderpopulatie.

Schoolgrootte en team:

De Noordkaap telt rond de150 leerlingen, verspreid over zeven groepen. Aan onze school werken 13 leerkrachten. Hieronder ook een vakleerkracht gymnastiek voor de groepen 1 t/m 8. Naast de leerkrachten is er ook een conciërge werkzaam op school.

Onze centrale waarden:

Veiligheid
Ontplooiing
Samen leren samen leven
Respect
Betrokken en verantwoordelijk
 Onze pijlers voor de komende 3 jaar zijn:

Onze vernieuwde visie invulling geven in ons dagelijks onderwijs
Invoering ICT in ons dagelijks onderwijs
Het aangaan van educatief partnerschap met de ouders
Onze visie:

We willen uitgaan van het individuele kind en dat kind stimuleren alle ruimte en mogelijkheden te benutten om zoveel mogelijk uit zichzelf te kunnen halen, op zowel cognitief als creatief gebied.

Zo willen wij eraan bijdragen dat het kind goed voorbereid kan functioneren in de maatschappij