Kindcentrum Houwingaham

Kindcentrum Houwingaham

Terug naar Bad Nieuweschans | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Linteloostraat 1
9693 BG Bad Nieuweschans

Telefoon
0597-521616

E-mail
kchouwingaham@sooog.nl

Website
www.houwingaham.nl

Directeur
Anja Korteweg
a.korteweg@sooog.nl

 

Kindcentrum Houwingaham: daar kun je veilig je talenten ontwikkelen!

Wij zijn het kindcentrum van Bad Nieuweschans en vinden het belangrijk dat kinderen actief betrokken zijn bij het dorp waarin ze leven. Wij zijn actief betrokken bij activiteiten in Bad Nieuweschans en initiatieven vanuit het dorp nemen we op in ons activiteitenaanbod. 

Kindcentrum Houwingaham moet voor kinderen een veilige plek zijn. Veiligheid is een basisvoorwaarde om tot leren te komen. We vinden het belangrijk de kinderen respectvol gedrag te leren. Kinderen mogen verschillen, maar aan de omgang met elkaar stellen we hoge eisen. Er is aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en we werken samen met ouders. Wij zijn een Vreedzame School.

We willen kinderen een goede plek bieden. We geven extra zorg en bieden ook uitdaging. Het is belangrijk dat kinderen een goede basis hebben bij rekenen en taal, en dat kinderen hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Hier houden we rekening mee. Ouderhulp bij deze activiteiten is zeer waardevol.

Het sociale aspect binnen het leren is zeer belangrijk. We gebruiken coöperatieve werkvormen en de kinderen leren spelenderwijs samenwerken. Om goed te kunnen samenwerken, leren we de leerlingen zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen. In de lessen staat het leerdoel voorop, niet het verwerkingsmateriaal.

We vinden het belangrijk dat kinderen én leerkrachten met plezier naar school gaan. Dat begint bij de leerkracht die zin heeft om met de kinderen er een mooie dag van te maken!
Meer weten over de school? Klik dan hier.