Kindcentrum de Uilenburcht

Kindcentrum de Uilenburcht

Terug naar Beerta | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
F.J.J. Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

Telefoon
0597-331651

Email
obsuilenburcht@sooog.nl

Website
www.obsbeerta.nl

Directeur
Iris Kuiper
i.kuiper@sooog.nl 


Kindcentrum “De Uilenburcht” in Beerta is een dorpsschool met ongeveer 120 leerlingen verdeeld over 6 groepen. We vinden het belangrijk de kinderen respectvol gedrag te leren. De school moet voor kinderen een veilige plek zijn. Daarom zijn we KiVa-school. Zo willen we kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en handelen en de invloed daarvan op anderen. Ouders zijn voor school onmisbare partners in deze sociaal-emotionele opvoeding.

We zijn een overwegend klassikale basisschool, die aan de ene kant het goede van het traditionele leerstofjaarklassensysteem wil behouden maar aan de andere kant in toenemende mate rekening houdt met verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen. Binnen de lessen leren we de kinderen ook samenwerken. Hiervoor maken we structureel gebruik van coöperatieve werkvormen. Daarnaast leren we de kinderen ook zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk.

We willen kinderen breed waarderen, kinderen zijn meer dan alleen hun scores op taal- en rekengebied. Naast de basisvaardigheden vinden we het belangrijk dat een kind zijn talenten leert ontdekken en ontwikkelen. Techniek, expressie en projecten hebben daarom een plek in ons jaarprogramma.

De uil met de knipoog is het symbool van de Uilenburcht. We vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan en goed in hun vel zitten. De start hiervan is de leerkracht die zin heeft er met de kinderen een mooie dag van te maken!