Kindcentrum de Uilenburcht

Kindcentrum de Uilenburcht

Terug naar Beerta | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
F.J.J. Dreweslaan 1
9686 NG Beerta

Telefoon
0597-331651

E-mail
kcdeuilenburcht@sooog.nl

Website
www.obsbeerta.nl

Directeur a.i.
Bianca Ruiter-Horlings
b.ruiter@sooog.nl


Kindcentrum “De Uilenburcht” in Beerta is een fijne dorpsschool. De school vindt het belangrijk de kinderen respectvol gedrag te leren en de leerlingen een veilige plek te bieden.
Daarom is "De Uilenburcht" een KiVa-school. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel. Zo worden kinderen bewust gemaakt van hun eigen gedrag en handelen en de invloed daarvan op anderen. Ouders zijn voor de school onmisbare partners in deze sociaal-emotionele opvoeding. 

"De Uilenburcht" is een overwegend klassikale basisschool, die aan de ene kant het goede van het traditionele leerstofjaarklassensysteem wil behouden, maar aan de andere kant in toenemende mate rekening houdt met verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen. Binnen de lessen leren de kinderen ook samen te werken. Daarbij wordt structureel gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. Verder leren de kinderen zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werk.

Op "De Uilenburcht" worden kinderen breed gewaardeerd, want kinderen zijn meer dan alleen hun scores op taal- en rekengebied. Naast de basisvaardigheden vindt de school het belangrijk dat een kind zijn talenten ontdekt en ontwikkelt. Techniek, expressie en projecten hebben daarom een plek in het jaarprogramma.

Meer weten over de school? Klik dan hier.