OBS de Bouwsteen

OBS de Bouwsteen

Terug naar Finsterwolde | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Hardenberg 8
9684 AM Finsterwolde

Telefoon
0597-331570

Email
obsbouwsteen@sooog.nl

Website
www.bouwsteen-finsterwolde.nl

Schoolcoördinator
Carla Jansen
c.jansen@sooog.nl

Clusterdirecteur
Annet Wortelboer
a.wortelboer@sooog.nl

OBS de Bouwsteen – meer dan onderwijs alleen

OBS de Bouwsteen is een openbare school, een school waar ieder kind, ongeacht ras, religie of levensovertuiging terecht kan. Dit openbare karakter van onze school vinden we belangrijk. OBS de Bouwsteen is gecertificeerd Vreedzame School. Deze lessen nemen een belangrijke plaats in binnen onze school en onze doelstelling de kinderen op te voeden tot jongeren die hun plek innemen in de Nederlandse samenleving.

Het motto van de Bouwsteen is “meer dan onderwijs alleen”. Voor ons houdt dat in dat we onze taak breder zien dan alleen het onderwijs (in de basisvaardigheden). We voeden de kinderen op, vormen een kleine samenleving met hen. Daarin houden we vieringen, respecteren we verschillen, waarderen we elkaars talenten. Om dit te doen, organiseren we diverse activiteiten binnen de school en nemen we deel aan buitenschoolse activiteiten. Bij dit alles nemen ook de ouders een belangrijke plaats in. We nodigen hen veelvuldig uit, om activiteiten bij te wonen en te overleggen over de ontwikkeling van hun kind(eren). We streven naar het bereiken van partnerschap waarbij we ons beseffen dat zowel ouders als school een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Onze kernwaarden:

  • aandacht voor het individuele kind: het gevoel van het kind dat hij/zij belangrijk is voor de leerkracht
  • betrokkenheid: een betrokken leerkracht die weet wat er bij het kind leeft en weet wat het kind nodig heeft
  • enthousiasme: een meester of juf die er zin in heeft
  • plezier in leren: dat de kinderen ’s middags om twee uur blij naar huis gaan