Kindcentrum Letterwies

Kindcentrum Letterwies

Terug naar Nieuwolda | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Meidoornstraat 20
9944 AR Nieuwolda

Telefoon
0596-541265

Email
obsletterwies@sooog.nl

Website
www.obsletterwies.nl

Directeur
Alexander Schipper
a.schipper@sooog.nl

Onze Missie: Leren doe je niet alleen, maar samen!

Kindcentrum Letterwies is een openbare dorpsschool in Nieuwolda, waar alle kinderen welkom zijn. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling zich op onze school thuis voelt.

In de visie van Letterwies is onze school een plek waar kinderen leren van en met elkaar. Waar zij respect leren hebben voor ieders mening of overtuiging. Waar verschillen tussen kinderen gekoesterd worden. Onze belangrijkste opdracht is de kinderen een goede basis mee te geven voor de toekomst. Om dat te bereiken wordt niet alleen gelet op feitelijke kennis, maar ook op sociale vaardigheden, waarden en normen. We vinden het onze taak om te werken aan een positieve houding, waarbij aandacht wordt besteed aan de uitgangspunten: openheid, persoonlijke ontwikkeling, erkenning en waardering, betrokkenheid, plezier, verantwoordelijkheid en respect. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar en ons onderwijs voortdurend aanpassen.

Obs Letterwies heeft de beschikking over een gymzaal, gelegen recht tegenover de school. Hier maken wij dankbaar gebruik van tijdens de gymlessen. Bij mooi weer gaan we ook graag naar buiten. Ons ruime speelplein heeft een apart voetbalveld en diverse speeltoestellen, waar de kinderen vrij kunnen spelen.

Als u meer informatie over onze school wilt hebben, een rondleiding door de school of uw kind wilt aanmelden kunt u een afspraak maken met onze schoolcoördinator.

 

Downloads