Kindcentrum de Noordkaap

Kindcentrum de Noordkaap

Terug naar Oostwold | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Huningaweg 8
9682 PB Oostwold

Telefoon
0597-552121

E-mail
obsdenoordkaap@sooog.nl

Website
www.obsdenoordkaap.nl

Directeur
Jan Paul Siebelink
jp.siebelink@sooog.nl

De school ligt in het dorp Oostwold, aan het Oldambtmeer en is gehuisvest in het multifunctioneel gebouw "De Meerkant". In het gebouw bevindt zich onder andere ook de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, een bibliotheek en de christelijke basisschool.

De school heeft acht lokalen en een kleuterspeellokaal. Twee kleutergroepen op de benedenverdieping en de overige groepen boven. Rond de school ligt een ruim plein waar de kinderen zich kunnen uitleven. Ook staat naast de school een grote sporthal "De Rietkraag" en is er een school-/heemtuin. De school heeft een betrokken ouderpopulatie.

Onze centrale waarden zijn:
- Veiligheid
- Ontplooiing
- Samen leren samen leven
- Respect
- Betrokken en verantwoordelijk

Onze visie:
We willen uitgaan van het individuele kind en dat kind stimuleren alle ruimte en mogelijkheden te benutten om zoveel mogelijk uit zichzelf te kunnen halen, op zowel cognitief als creatief gebied. Zo willen wij eraan bijdragen dat het kind goed voorbereid kan functioneren in de maatschappij