In verband met de zomervakantie is het bestuursbureau gesloten. Vanaf maandag 10 augustus zijn we weer bereikbaar.

OBS Eexterbasisschool

OBS Eexterbasisschool

Terug naar Scheemda | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Anemoonstraat 1
9679 EL Scheemda

Telefoon
0597-592917

Email
eexterbasisschool@sooog.nl

Website
www.eexterbasisschool.nl

Schoolcoördinator
Ina Gils
i.gils@sooog.nl

Clusterdirecteur
Pieky Jansen
p.jansen@sooog.nl

Eexterbasisschool

De Eexterbasisschool is een openbare basisschool. Iedereen is er welkom. We schenken aandacht aan de verschillen tussen leerlingen. We hebben daarbij geen voorkeur voor één bepaalde richting. We willen de leerlingen begrip en respect bijbrengen voor mensen uit eigen en andere culturen. We vinden het belangrijk dat elke leerling, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich op onze school thuis voelt.

Wij zijn een school die kwaliteit levert mede door een eigentijds aanbod en een eigentijdse aanpak. In ons reguliere onderwijsaanbod hebben we, naast een belangrijke plaats voor lees- en taalonderwijs, onder andere ruimte voor talentontwikkeling, meer- en hoogbegaafdheid, wetenschap en techniek en leren programmeren.

  • Wij willen onze leerlingen een stimulerende, rijke leeromgeving bieden
  • Wij willen dat onze leerlingen in die omgeving zich ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen die met een positief zelfbeeld en mondig de wereld tegemoet treden
  • Wij willen een veilig, ondersteunend en stimulerend schoolklimaat waarin we de samenhorigheid tussen leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen bevorderen
  • Wij willen een schoolklimaat waarin we de individuele ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten stimuleren

Als u meer informatie over onze school wilt hebben, een rondleiding door de school of uw kind wilt aanmelden kunt u een afspraak maken met onze schoolcoördinator.

Wij zijn een fusie met obs Jaarfke aan het voorbereiden. De nieuwe school krijgt een plek in het nieuw te bouwen kindcentrum in Scheemda.

 

Bekijk ook