Kindcentrum Beukenlaan

Kindcentrum Beukenlaan

Terug naar Winschoten | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Beukenlaan 42
9674 CC Winschoten

Telefoon
0597-414294

Email
obsbeukenlaan@sooog.nl

Website
www.obsbeukenlaan.nl

Directeur
Eva Schipper
e.schipper@sooog.nl

Het team van Kindcentrum Beukenlaan is verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs.
Om uit leerlingen te halen wat erin zit moeten leerlingen worden gezien en in beeld worden gebracht, wat betreft de leer- en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Twee keer per jaar worden de Cito LOVS toetsen afgenomen. De resultaten worden tijdens het rapportgesprek besproken evenals de sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 6 zijn ook de leerlingen hierbij aanwezig.

Enkele leerkrachten hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied. Er is een specialist hoogbegaafdheid, lees/dyslexie, rekenen/dyscalculie, gedrag, leren en begeleiden aanwezig. Dit maakt dat we veel expertise in huis hebben en beter in kunnen spelen op de specifieke behoeften van onze leerlingen.

Het team is zich ervan bewust dat een goed pedagogisch klimaat van wezenlijk belang is voor de totale ontwikkeling van het kind, daarom blijven wij ons hiervoor inzetten.
Dit doen wij o.a. door te werken met de KiVa methode. KiVa gaat uit van een positieve sfeer in de groep en de school. Twee keer per jaar worden de KiVa vragenlijsten afgenomen. Dit geeft ons inzicht in het welbevinden van het kind.
Tevens zijn wij een school met GLANS. Wij gaan een educatief partnerschap aan met ouders. Het begrip educatief partnerschap gaat uit van de opvatting dat opvoeding en onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ouders en de school.

Alle groepen gaan één keer per jaar op excursie, maken een cultureel uitstapje, genieten van het schrijversbezoek en gaan op schoolreis.
Sport en spel neemt een belangrijke plaats in binnen het Kindcentrum. Bij ons kunnen de leerlingen van groep 1 een Nijntje diploma halen. Tevens zijn wij een B-fit school, dat wil zeggen dat wij het bewegen en gezonde voeding willen stimuleren.