OBS De Kleine Dollard

OBS De Kleine Dollard

Terug naar Winschoten | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Jachtlaan 21
9675 JA Winschoten

Telefoon
0597-416188

Email
obsdekleinedollard@sooog.nl

Website
www.kleinedollard.nl

Directeur
Jos de Vrieze
j.de.vrieze@sooog.nl

 

 

De Kleine Dollard is een openbare school voor primair onderwijs. Openbaar onderwijs wil een ontmoetingsplaats zijn van kinderen, ouders en personeel met verschillende levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Op school zitten ruim 190 kinderen in acht groepen. De school streeft er naar elk kind zich optimaal te laten ontwikkelen op het intellectuele, emotionele en sociale vlak.

Veiligheid, dat een kind zich veilig voelt, staat in onze ogen voorop. Dit is nodig wil een kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen naar eigen kunnen. Een kind dat zich veilig voelt heeft vertrouwen in zijn omgeving, in de leerkrachten, in de medeleerlingen en in zichzelf. Een kind dat vertrouwen heeft staat open om te leren. De omgeving, het materiaal, de leerkrachten en medeleerlingen zijn dusdanig dat het kind in staat is om zich ten volle te ontplooien.

Een kind, maar ook een leerkracht of een ouder moet zich op onze school geborgen voelen waardoor er een open sfeer ontstaat waarin gesprekken altijd mogelijk zijn.

Samenwerking is onontbeerlijk. Door samen te werken bereik je je doel. Samenwerking gekoppeld aan ondersteuning en van elkaar leren. Samen met een warm pedagogisch klimaat en duidelijke regels maakt dit van onze leerlingen zelfstandig werkende, sociale en mondige kinderen die op deze manier goed uitgerust de wereld van het voortgezet onderwijs in kunnen.
Centrale waarden voor ons zijn: veiligheid, vertrouwen, respect, geborgenheid, duidelijke regels, openheid, geborgenheid.