SBO Delta

SBO Delta

Terug naar Winschoten | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Grintweg 70
9675 HL Winschoten

Telefoon
0597-208002

Email
sbodelta@sooog.nl

Website
www.sbodelta.nl

Adjunctdirecteur
Gea van Veen
g.van.veen@sooog.nl

Directeur
Alie Stuut
a.stuut@sooog.nl

 

SBO “DELTA”, SPECIAAL VOOR JOU !!

SBO “Delta” is een openbare school voor speciaal basisonderwijs en telt 7 groepen met maximaal 105 leerlingen. Alle groepen worden aangeduid met een kleur. Onze leerlingen hebben te maken met belemmeringen op één of meer van de volgende gebieden: sociaal emotioneel, leren, gedrag, intelligentie, motoriek, spraak en taal en werkhouding.

Door de aard van hun belemmeringen zijn de kinderen van SBO “Delta” aangewezen op een pedagogisch klimaat waarbinnen veel steun en structuur geboden wordt. Dat klimaat biedt ons team! Onze kinderen hebben hulp nodig bij de indeling van hun tijd, bij het maken van keuzes en de organisatie van hun werk. De mate waarin deze ondersteuning en structuur nodig is, verschilt per kind. Te weinig structuur en ondersteuning heeft tot gevolg dat kinderen van slag raken, dat ze zich onzeker voelen. Te veel structuur en begrenzing kan ertoe leiden dat de kinderen onvoldoende ruimte krijgen zichzelf te ontplooien. Maatwerk dus, waarbij het belangrijk is de onderwijsbehoefte van elk kind goed in beeld te hebben. Vanaf de middenbouw wordt er dan ook groeps doorbrekend in niveaugroepen gewerkt.

Onze school is gezond!

Onze school heeft het afgelopen schooljaar het vignet Gezonde School behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Inmiddels is er een eigen schooltuin aangelegd.

Het schooljaar 2016-2017 staat in het teken van het inrichten van een “ontdek en doe” plein. In de herfstvakantie worden de werkzaamheden hier voor gestart.