OBS Theo Thijssen

OBS Theo Thijssen

Terug naar Boven Pekela | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
H.B. Hulsmanstraat K8b
9663 TP Boven Pekela

Telefoon
0597-646891

Email
obstheothijssen@sooog.nl

Website
www.basisschool-theothijssen.nl

Schoolcoördinator
Simon van der Werff
s.vander.werff@sooog.nl

Clusterdirecteur
Annet Wortelboer
a.wortelboer@sooog.nl

De Theo Thijssen is een officiële nevenvestiging van De Linde. De school is een openbare school en staat daarom open voor alle kinderen ongeacht hun sociale, politieke en religieuze achtergrond. De school schenkt bewust aandacht aan verschillen tussen kinderen. Kinderen leren van jongs af aan respect te hebben voor verschillende gewoontes, opvattingen en overtuigingen. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Dit als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, die zij als leerling van een openbare Daltonschool met zelfverantwoordelijkheid en een open blik tegemoet zullen kunnen treden.

De o.d.b.s. Theo Thijssen is gelegen in het buurtschap Boven Pekela van het langgerekte veenkoloniale dorp Nieuwe Pekela. Het merendeel van de leerlingen komt uit het dorp.

De Theo Thijssen is een kleine school met gemiddeld 75 leerlingen. Een school met vier groepen waarin veel aandacht is voor elkaar.

De school is een dorpsschool gebouwd in 1953 en is gelegen aan het Pekelderdiep. Het gebouw is in 2007 verbouwd, wat geleid heeft tot een overzichtelijker en frisser gebouw zonder haar authenticiteit te verliezen. Het gebouw ademt sfeer en gemoedelijkheid uit. De klassen zijn overzichtelijk ingedeeld en in elke klas vind je de daltonkenmerken terug.

De school is sinds november 2007 een gecertificeerde Daltonschool.