SOOOG heeft vacatures!  Interesse?  Klik hier.

OBS Hendrik Wester

OBS Hendrik Wester

Terug naar Oude Pekela | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Burg. Snaterlaan 68C
9665 HS Oude Pekela

Telefoon
0597-613710

Email
obshendrikwester@sooog.nl

Website
www.obshendrikwester.nl

Adjunctdirecteur
Rob Jager
r.jager@sooog.nl

Clusterdirecteur

Annet Flim
a.flim@sooog.nl

OBS Hendrik Wester is een gefuseerde school die in het dorp Oude Pekela staat. In 1994 werden drie kleinere openbare basisscholen (gesitueerd in vijf gebouwen), gefuseerd tot één grote openbare basisschool die de naam “Hendrik Wester” kreeg. De school is vanaf februari 2011 gehuisvest in het nieuwe multifunctionele gebouw: “De Groenling”. Op de Hendrik Wester krijgen ongeveer 134 leerlingen onderwijs, verdeeld over zeven groepen. Naast onze school bevindt zich in “De Groenling” ook een aantal participanten waaronder twee basisscholen, een peuterspeelzaal, het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), de GGD en het consultatiebureau. Hierdoor zijn er altijd korte lijnen tussen de verschillende participanten.

Onze school is een openbare dorpsschool waar we met kinderen, ouders en leerkrachten, in een prettige, open, veilige en gestructureerde omgeving en in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect samen willen leren en samen willen werken. Hierbij streven we ernaar om het beste uit de kinderen te halen door het bieden van passend onderwijs dat aansluit bij de talenten en behoeften van onze leerlingen. Daarbij hebben we respect voor elkaar en respect voor individuele verschillen. Tevens willen we onze leerlingen respect bij brengen voor de omgeving waarin zij leven. We willen bij onze kinderen een brede ontwikkeling nastreven, waarbij de belangrijkste aandachtspunten zijn: het bevorderen van de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van kinderen zowel op cognitief als op creatief en sociaal emotioneel gebied.  We willen voor iedere leerling hoge en positieve verwachtingen uitstralen, hoge resultaten nastreven, en bovenal kinderen succeservaringen bieden. We willen kinderen uitdagen om zelf te leren en samen te leren.

 

Downloads

Bekijk ook