Kindcentrum Oosterschool

Kindcentrum Oosterschool

Terug naar Bellingwolde | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Hoofdweg 233
9695 AH Bellingwolde

Telefoon
0597-531619

Email
obsoosterschool@sooog.nl

Website
www.obs-oosterschool.nl

Directeur
Mischa Stolk
m.stolk@sooog.nl


Kindcentrum Oosterschool

De kernwaarden van Kindcentrum Oosterschool zijn:

  • Wij zorgen voor aandacht, geborgenheid en een veilige gestructureerde leeromgeving
  • In ons onderwijs ligt de focus op de basisvaardigheden
  • Ontwikkeling van sociale competenties nemen een centrale plaats in in ons onderwijs
  • Wij besteden ruime aandacht aan Engels en Begrijpend lezen zodat de aansluiting naar het voortgezet onderwijs gewaarborgd blijft
  • Wetenschap en techniek krijgt een plaats in onze school
  • Wij hebben hoge verwachtingen en werken opbrengstgericht, we hebben heldere, realistische doelen
  • Wij beschouwen ouders als educatieve partners
  • Wij bieden extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig binnen de grenzen van onze mogelijkheden
  • Wij werken vanuit een professionele houding met de focus op het borgen en optimaliseren van onze onderwijskwaliteit

Wilt u eens komen kijken op het Kindcentrum? U bent welkom! Belt of mailt u dan met de directeur voor het maken van een afspraak.

Bekijk ook