Kindcentrum Westerschool

Kindcentrum Westerschool

Terug naar Bellingwolde | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde

Telefoon
0597-532374

Email
obswesterschool@sooog.nl

Website
www.obswesterschool.nl

Directeur
Mischa Stolk
m.stolk@sooog.nl


Kindcentrum Westerschool 

Veilig, vertrouwd, verbindend en vooruitstrevend

Kindcentrum Westerschool biedt, binnen de grenzen van de mogelijkheden, passend onderwijs aan alle kinderen. Daarbij gaan we uit van de kracht en de talenten van kinderen. Het kindcentrum is de plek voor kinderen om zich in een veilige sfeer breed te ontwikkelen. We dagen kinderen uit om zelf te leren leren. Dit doen wij o.a. door het aanbieden van een rijke en uitdagende leeromgeving waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om zelfontdekkend te leren. Daarnaast willen wij voor iedere leerling hoge en positieve verwachtingen uitstralen, hoge resultaten nastreven en kinderen succeservaringen bieden. Wij zien het als één van onze opdrachten het onderwijs aan de kinderen van het Kindcentrum zodanig vorm te geven dat ze als zelfstandige, zelfverantwoordelijke, coöperatieve, respectvolle, vaardige, creatieve, maar vooral gelukkige leerlingen verder kunnen in het vervolgonderwijs.

 

Bekijk ook