SOOOG heeft vacatures!  Interesse?  Klik hier.

OBS Westerschool

OBS Westerschool

Terug naar Bellingwolde | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Hoofdweg 77
9695 AC Bellingwolde

Telefoon
0597-532374

Email
obswesterschool@sooog.nl

Website
www.obswesterschool.nl

Adjunctdirecteur
Mischa Stolk
m.stolk@sooog.nl

Clusterdirecteur
Jaap Spelde
j.spelde@sooog.nl


Obs Westerschool Bellingwolde

Veilig, vertrouwd, verbindend en vooruitstrevend

De Westerschool biedt, binnen de grenzen van de mogelijkheden, passend onderwijs aan alle kinderen. Daarbij gaan we uit van de kracht en de talenten van kinderen. Onze school is de plek voor kinderen om zich in een veilige sfeer breed te ontwikkelen. We dagen kinderen uit om zelf te leren leren. Dit doen wij o.a. door het aanbieden van een rijke en uitdagende leeromgeving waarbij kinderen de gelegenheid krijgen om zelfontdekkend te leren. Daarnaast willen wij voor iedere leerling hoge en positieve verwachtingen uitstralen, hoge resultaten nastreven en kinderen succeservaringen bieden. Wij zien het als één van onze opdrachten het onderwijs aan de kinderen van de Westerschool zodanig vorm te geven dat ze, na het verlaten van de school, als zelfstandige, zelfverantwoordelijke, coöperatieve, respectvolle, vaardige, creatieve, maar vooral gelukkige leerlingen verder kunnen in het vervolgonderwijs dat bij ieder afzonderlijk past.

 

Downloads

Bekijk ook