Kindcentrum de Driesprong

Kindcentrum de Driesprong

Terug naar Vriescheloo | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

Telefoon
0597-541440

Email
kcdedriesprong@sooog.nl

Website
www.driesprong.eu

Directeur
Nicky Remie
n.remie@sooog.nl


"De Driesprong” samenwerkingsschool met eigentijds onderwijs

Op de Driesprong werken wij vanuit een warme en veilige omgeving aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van leerlingen. Dit doen we met eigentijds onderwijs. Er zijn flexplekken in de eigen groep en verschillende ruimtes waarin leerlingen elkaar ontmoeten en samenwerken en leren.

Wat bieden wij aan:

Building Learning Power. Leertaal en leergewoonten die ertoe bijdragen dat leerlingen problemen willen en kunnen aangaan. Leerlingen worden voorbereid op ‘Een leven lang leren’.

Een keuze voor openbare of christelijke levensbeschouwelijke vormingslessen. Leerlingen ontwikkelen kennis en vaardigheden die hen in staat stellen de dialoog aan te gaan en hun standpunt te bepalen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en discussies.

Een warme en veilige leer-en leefomgeving. In de bovenbouw worden leerlingen opgeleid tot leerlingmediatoren. Zij helpen leerlingen om problemen en ruzies uit te praten en op te lossen.

Moderne leermiddelen. Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben een eigen tablet voor de vakgebieden rekenen en spelling.

Thematisch onderwijs. Op onze school werken we aan thematisch onderwijs. Verschillende vakken bieden wij op deze manier in samenhang aan. De vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en cultuur worden door middel van projecten aangeboden. Hiervoor gebruiken wij de methode Alles-in-1. De vakken rekenen, schrijven, technisch en begrijpend lezen worden apart of na de projectweken op het weekrooster aangeboden.

Engels. De leerlingen leren de tweede taal Engels vanaf groep 1.

Workshops. Na elk project wordt er een workshopwoensdag georganiseerd waar leerlingen mogen kiezen uit diverse workshops gegeven door leerkrachten en experts.

De gouden driehoek. Afstemming tussen leerkracht, ouders en kind. Ouders zijn actief bij de school betrokken. Er is een ouderraad en een medezeggenschapsraad. Naast de rapport gesprekken, zijn er ook omgekeerde oudergesprekken waarin ouder en leerling aan de leerkracht vertellen over doelen en aandachtspunten voor het aankomende schooljaar. Er is een ouderpanel waarbij ouders met de school in gesprek gaan over uitkomst van de oudertevredenheidspeiling.

Leerlingenraad. Een gekozen leerlingenraad helpt om de school beter en leuker te maken.

Samenwerking met de buurt. In het tuinseizoen gaan de leerlingen naar de dorpsschooltuin om daar met vrijwilligers biologisch te tuinieren. De oogst wordt op school door de leerlingen verkocht.

Veel dagelijkse gebeurtenissen zijn te zien op de facebook pagina van school.

Veel ruimte en mogelijkheden om te samen te spelen en te onderzoeken.

  • In het spacelokaal waar de leerlingen met hun nieuwsgierige houding proeven kunnen uitvoeren en kunnen bouwen en onderzoeken
  • Op het digitale schoolplein leren de leerlingen spelenderwijs de tafels en kunnen ook de jongsten voorbereidende taal-en rekenspellen doen
  • In de schoolbibliotheek organiseren leerlingen uit de bovenbouw de uitleen van de boeken en kunnen de kinderen even lekker lezen op de bank
  • Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen gebruik maken van het bosrijke terrein om te voetballen, schaken, hockeyen en verstoppertje spelen of hutten bouwen in de bosrand

Continu rooster. Alle leerlingen lunchen op school.

 

 

Downloads