Kindcentrum de Vlonder

Kindcentrum de Vlonder

Terug naar Wedde | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Wedderhöfte 10
9698 AW Wedde

Telefoon
0597-561457

Email
kcdevlonder@sooog.nl

Website
www.obsdevlonder.com

Directeur
Nicky Remie
n.remie@sooog.nl


De school ligt in het dorp Wedde. De school ligt midden in een rustige woonwijk. De meeste kinderen wonen in Wedde, enkele in het buitengebied. Naast de school bevindt zich een sporthal en op enige afstand is het sportveldencomplex gesitueerd. Verder grenst de school aan een akkerbouwgebied.
Het gebouw telt 4 leslokalen waar in combinatiegroepen wordt gewerkt. De school heeft een eigen bibliotheek.

In het huidig schooljaar telt de school 61 leerlingen, verspreid over 4 groepen. Op onze school werken 7 leerkrachten. Naast de leerkrachten is er ook een vakleerkracht gymnastiek en een conciërge werkzaam op school.

Op de Vlonder werken we vanuit verschillende kernwaarden.

Een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren is het hebben van plezier op school. Dit geldt zowel voor de leerlingen, leerkrachten en ouders. We hechten dan ook veel belang aan een goede teamvorming en een goede communicatie. Om plezier op school te bereiken en te behouden, organiseren we veel informele momenten om elkaar beter te leren kennen. Verwant aan het hebben van plezier, is het gevoel van samen. Samen betekent op de Vlonder dat je een team vormt. In dat team kan je taken samen oppakken of juist alleen. Samen betekent ook dat we de school dragen met alle betrokkenen. Ouderbetrokkenheid is dan ook een belangrijke voorwaarde om goed onderwijs te verzorgen. Daarnaast werken we veel samen met betrokkenen uit het dorp. We stimuleren leerlingen om groepsdoorbrekend te werken. We bespreken graag de ontwikkeling van de Vlonder met zowel ouders als leerlingen. Een vertegenwoordiging van de leerlingen vormt de leerlingenraad. Het samenzijn kan ook vorm krijgen in de vorm van spel en beweging. Kinderen hebben veel behoefte aan beweging en zijn van nature actief. Als school spelen wij hierop in door een goede balans in bewegen en rust te creëren. We werken vanuit vertrouwen en zijn gericht op ontwikkeling. Dit betekent dat we elkaar stimuleren en motiveren, elkaar helpen, dat we in gesprek gaan om elkaar te begrijpen en dat we behulpzaam zijn naar elkaar toe. We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op die manier leren we emoties te tonen, te herkennen, te accepteren en te respecteren van elkaar. De ontwikkeling van kinderen gaat stapsgewijs. Wij hechten er belang aan om successen te vieren. Dit zijn de parels in het onderwijs. Als school zoeken we voor ieder kind de volgende stap en begeleiden hen in dit proces. We bevorderen de zelfstandigheid van leerlingen stapsgewijs en willen hen steeds meer bij het leerproces betrekken. Dit doen we door leerlingen te leren plannen en door met hen in gesprek te gaan over hun leerproces. Een positieve benadering werkt het beste voor iedereen. Om alle leerlingen op de juiste wijze uit te dagen en te begeleiden passen we de talentgerichte benadering toe. Dit houdt in dat we het leerproces van de leerling centraal stellen en voortbouwen op aanwezige kennis en vaardigheden. Op deze manier zetten we leerlingen in hun kracht en bieden wij toekomstbestendig onderwijs.

 

Vanuit deze visie gaan we de komende jaren op zoek naar:

-          middelen om het onderwijs adaptiever vorm te geven

-          manieren om de ontwikkeling van kinderen zichtbaar te maken voor leerlingen, ouders en leerkrachten, waarmee ook de volgende stap in deze ontwikkeling voor een ieder zichtbaar is

-          manieren om leerlingen meer te betrekken bij het leerproces en eigenaar te maken van dit proces

-          manieren om de rijke leeromgeving van de school uit te breiden, door meer samen te werken met de omgeving en experts in de school te halen