In verband met de meivakantie is het bestuursbureau gesloten van maandag 22 april tot en met vrijdag 26 april aanstaande.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling basisonderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling basisonderwijs

Terug naar Informatie | Gepubliceerd op:

Deze meldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, januari 2010 en ontwikkeld in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; tegenowoordig "Veilig Thuis", Bureau Jeugdzorg Zuid Holland en GGD Hollands Midden