In verband met Pinksteren is het bestuursbureau gesloten op maandag 1 juni 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling basisonderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling basisonderwijs

Terug naar Informatie | Gepubliceerd op:

Deze meldcode voor het basisonderwijs is gebaseerd op de basismeldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, januari 2010 en ontwikkeld in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling; tegenowoordig "Veilig Thuis", Bureau Jeugdzorg Zuid Holland en GGD Hollands Midden