Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

SOOOG heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met dingen die belangrijk zijn voor de scholen van SOOOG. 

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Leden van de GMR worden gekozen door de leden van deze medezeggenschapsraden. GMR-leden hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad. Wel moeten ze als ouder/verzorger of personeelslid betrokken zijn bij een school van SOOOG.

De GMR heeft een aantal specifieke rechten. Die staan in artikel 16 van de Wet medezeggenschap op scholen. Ieder jaar schrijft de GMR een jaarverslag en een jaarplan.

De GMR bestaat uit:

  • Geralda Mulder-Hamminga (voorzitter GMR, personeelsgeleding)
  • Josan Huisman (lid, personeelsgeleding)
  • Annet Kriessan (lid, personeelsgeleding)
  • Chantal Postma (lid, oudergeleding)
  • Femke Hijlkema (lid, oudergeleding)
  • Steffan Lokken (lid, oudergeleding)
  • Sifra Veenema (lid, oudergeleding)
  • Nathalie Berends (secretariaat GMR)

 

Het laatste nieuws

Nieuwsbrief ouder(s)/verzorger(s) - juli 2024 Voor de laatste keer een voorwoord van Jaap én Janny waarin Janny terugblikt op de afgelopen vierenhalf jaar. Verder verwelkomen wij onze nieuw…
 
Lees het hele bericht
Vakantieoverzicht 2024-2025 De vakantieplanning voor schooljaar 2024-2025 is bekend.
 
Lees het hele bericht
SOOOG Magazine - februari 2024 Opgroeien doe je maar één keer! Opgroeien vraagt in deze snel veranderende wereld zowel thuis als op het kindcentrum om een sterkte…
 
Lees het hele bericht
Veel geluk, gezondheid en verwondering in 2024! Wij wensen jullie en jaar met veel geluk, gezondheid en verwondering!
 
Lees het hele bericht

Bekijk hieronder onze scholen