Medezeggenschap

SOOOG heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met dingen die belangrijk zijn voor alle scholen of voor de meeste scholen binnen SOOOG.

De scholen van SOOOG zijn onderverdeeld in zeven clusters. Tussen de clusters is regelmatig gezamenlijk overleg. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. In de GMR zitten uit ieder cluster één ouder en één personeelslid.

Leden van de GMR worden gekozen door de leden van alle medezeggenschapsraden.
Leden hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad. Wel moeten ze als ouder of personeelslid betrokken zijn bij een school van SOOOG.

De GMR heeft een aantal specifieke rechten. Die staan in artikel 16 van de Wet medezeggenschap op scholen. Ieder jaar schrijft de GMR een jaarverslag en een jaaractiviteitenplan.

De GMR bestaat uit:

 • Kristien Vlieg (voorzitter, oudergeleding)
 • Aldi Bouwmeester (vice voorzitter, personeelsgeleding)
 • Janneke Smits (penningmeester, personeelsgeleding)
 • Günther de Vries (lid, oudergeleding)
 • Marloes Fokkens (lid, oudergeleding)
 • Raymond Sanders (lid, oudergeleding)
 • Renate Mulder (lid, oudergeleding)
 • Joyce Mulder (lid, oudergeleding)
 • Ineke Baalmans (lid, personeelsgeleding)
 • Ester van der Schans (lid, personeelsgeleding)
 • Hans van Sermondt (lid, personeelsgeleding)
 • Saskia Tuenter (lid, oudergeleding) 

Secretariaat: Marika Abeln (m.abeln@sooog.nl)

Het laatste nieuws

(TOP)sportproject SOOOG en atletiekvereniging Aquilo Ook bij de KNAU (atletiekunie) zijn de sportinitiatieven van SOOOG niet onopgemerkt gebleven. 
 
Lees het hele bericht
Vakantieoverzicht 2020 - 2021 De vakanties voor 2020 - 2021 zijn bekend. 
 
Lees het hele bericht
SOOOG Magazine - 2e editie 2019 In dit SOOOG Magazine wordt een aantal veranderingen in het onderwijs beschreven en gaan we weer in op het onderwijs van alledag. Zo leest u een …
 
Lees het hele bericht
Feiko Clockschool in Oude Pekela wordt Kindcentrum Feiko Clock Op 12 september 2019 om 11.00 uur vindt de feestelijke opening van het Kindcentrum Feiko Clock in Oude Pekela plaats. Op dat moment wordt het nieuwe b…
 
Lees het hele bericht

Bekijk hieronder onze scholen