In verband met Pinksteren is het bestuursbureau gesloten op maandag 1 juni 

Medezeggenschap

SOOOG heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met dingen die belangrijk zijn voor alle scholen of voor de meeste scholen binnen SOOOG.

De scholen van SOOOG zijn onderverdeeld in zeven clusters. Tussen de clusters is regelmatig gezamenlijk overleg. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. In de GMR zitten uit ieder cluster één ouder en één personeelslid.

Leden van de GMR worden gekozen door de leden van alle medezeggenschapsraden.
Leden hoeven geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad. Wel moeten ze als ouder of personeelslid betrokken zijn bij een school van SOOOG.

De GMR heeft een aantal specifieke rechten. Die staan in artikel 16 van de Wet medezeggenschap op scholen. Ieder jaar schrijft de GMR een jaarverslag en een jaaractiviteitenplan.

De GMR bestaat uit:

 • Kristien Vlieg (voorzitter, oudergeleding)
 • Aldi Bouwmeester (vice voorzitter, personeelsgeleding)
 • Janneke Smits (penningmeester, personeelsgeleding)
 • Günther de Vries (lid, oudergeleding)
 • Marloes Fokkens (lid, oudergeleding)
 • Raymond Sanders (lid, oudergeleding)
 • Renate Mulder (lid, oudergeleding)
 • Joyce Mulder (lid, oudergeleding)
 • Ineke Baalmans (lid, personeelsgeleding)
 • Ester van der Schans (lid, personeelsgeleding)
 • Hans van Sermondt (lid, personeelsgeleding)
 • Saskia Tuenter (lid, oudergeleding) 

Secretariaat: Marika Abeln (m.abeln@sooog.nl)

Het laatste nieuws

Ouderbrief inzake gedeeltelijke opening scholen Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 is bekend gemaakt dat de basisscholen vanaf 11 mei aanstaande gedeeltelijk opengaan. Alle schoolteams wer…
 
Lees het hele bericht
Ouderbrief inzake sluiting van de scholen tot en met de meivakantie Gisteravond werd duidelijk dat het kabinet heeft besloten om de sluiting van scholen in ieder geval te laten voortduren tot en met de meivakantie. Dit…
 
Lees het hele bericht
Groninger coalitie voor gezonde en kansrijke generatie Een 11 tal organisaties, waaronder Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, heeft de handen ineen geslagen om, via een grootschalige en langdurige…
 
Lees het hele bericht
SOOOG Magazine 2020 - februari In dit SOOOG Magazine leest u een aantal boeiende artikelen over ontwikkelingen en veranderingen in het aanbod binnen onze organisatie.
 
Lees het hele bericht

Bekijk hieronder onze scholen