SOOOG heeft vacatures!  Interesse?  Klik hier.

In verband met de ZOMERVAKANTIE is de bereikbaarheid van het bestuursbureau aangepast:
- maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli bereikbaar van 08.00-12.00 uur;
- maandag 25 juli tot en met vrijdag 19 augustus gesloten;
- maandag 22 augustus tot en met vrijdag 26 augustus bereikbaar van 08.00-12.00 uur.

Kwaliteitsbeleid onderwijs

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van haar scholen. Dit gaat dan over materiële kwaliteit, huisvestingskwaliteit, personele kwaliteit en onderwijskwaliteit.

In onderstaande notitie geven we als SOOOG nadere uitwerking aan ons beleid betreffende onderwijskwaliteit: