Kwaliteitsbeleid onderwijs

Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van haar scholen. Dit gaat dan over materiële kwaliteit, huisvestingskwaliteit, personele kwaliteit en onderwijskwaliteit.

In onderstaande notitie geven we als SOOOG nadere uitwerking aan ons beleid betreffende onderwijskwaliteit: