ZMLK de Meentschool - SO

ZMLK de Meentschool - SO

Terug naar Winschoten | Gepubliceerd op:

Vestigingsadres
Grintweg 70
9675 HL Winschoten

Telefoon
0597-208002

Email
meentschool@sooog.nl

Website
www.meentschool.nl

Adjunctdirecteur
Wilma Heetland
w.heetland@sooog.nl

Directeur
Alie Stuut
a.stuut@sooog.nl

 

De Meentschool: Iedereen doet er toe!

De Meentschool is een openbare school voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. De school heeft vijf SO- groepen voor leerlingen van vier  tot twaalf jaar en zes VSO- groepen voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar. Zowel het SO als het VSO heeft een onderwijszorggroep als een structuurgroep. Leerlingen met een specifieke onderwijs/ondersteuningsvraag krijgen hier onderwijs en ondersteuning aangeboden.

Binnen onze school hebben we te maken met een grote diversiteit aan leerlingen.

Wij zijn een streekschool, onze leerlingen zijn leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring, afgegeven door het CVA van het samenwerkingsverband en zij komen uit de hele regio Noordoost Groningen. Onze school heeft een open en toegankelijk karakter. Wij zijn een echte ontmoetingsschool waar alle leerlingen zich thuis voelen, ongeacht hun levensbeschouwing en ongeacht de levenssituatie waarin ze verkeren.

We werken met ons team constant aan de verbetering van onze organisatie, omdat wij onze leerlingen een goede eigen plek in onze samenleving gunnen. Goed en gericht onderwijs is een belangrijk middel om dat mogelijk te maken. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen.

 

Onze school is gezond!

Onze school heeft het afgelopen schooljaar het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Inmiddels is er een eigen schooltuin aangelegd.

Het schooljaar 2016-2017 staat in het teken van het inrichten van een “ontdek en doe” plein. In de herfstvakantie worden de werkzaamheden hier voor gestart.